identitate electronică

O nouă propunere a Comisiei Europene privind identitatea electronică şi semnăturile electronice

  • Posted on: 7 June 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.11

Comisia Europeană a publicat, în data de 4 iunie 2012, o nouă propunere de regulament privind semnăturile electronice și identitatea electronică, cu scopul de a extinde aria de cuprindere a actualei Directive privind semnătura electronic pentru a include noi servicii precum marcarea temporală și sigilarea prin mijloace electronice a documentelor electronice, în vederea garantării originii și integrităţii documentelor electronice.

 “Propunerea de regulament vizează să garanteze că persoanele fizice și firmele pot utiliza propriile sisteme naționale de identificare electronică pentru a accesa servicii publice în alte țări UE în care sunt disponibile sisteme de identificare electronică”, se arată în comunicatul de presă emisă de către Comisia Europeană.

Prin propunerea de regulament se prevede că sistemele de identificare electronică utilizate de către cetățeni vor fi recunoscute automat în alte state membre ale UE, fără să fie necesară îndeplinirea altor formalități. “Propunerea de regulament va asigura o acceptare reciprocă a sistemelor de identificare electronică (eID), a semnăturilor electronice și a serviciilor de încredere online conexe”, a explicat Ryan Heath, purtătorul de cuvânt al comisarului pentru agendă digitală, Neelie Kroes.

Identitate electronică la nivelul UE?

  • Posted on: 25 May 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.10

Comisia Europeană își propune să armonizeze serviciile de semnătură electronică, identitate electronică și autentificare electronică la nivelul tuturor statelor membre UE.

În 2 mai 2012, Comisia a publicat un document de strategie pentru stabilirea unor sisteme de protecție a copiilor în mediul online, document în care se vorbește și despre un “cadru pan-european pentru autentificarea electronică” (mențiunea nu apare însă și în comunicatul de presă sau în sumarul pus la dispoziția cetățenilor).

Strategia Europeană pentru un Internet mai Bun pentru Copii conține o serie de propuneri pentru armonizarea măsurilor adoptate în statele membre în vederea protejării copiilor care utilizează servicii online; sunt incluse sugestii privind creșterea gradului de utilizare a clasificării în funcție de vârstă, precum și includerea unor mecanisme eficiente de control parental în ‘orice tip de dispozitiv sau orice tip de conținut, inclusiv conținut generat de utilizator”.

Potrivit acestui document, “Comisia intenționează să propună, în 2012, un cadru pan-european pentru autentificare electronică, care să permită utilizarea de atribute personale (vârsta, în special) în vederea asigurării respectării prevederilor referitoare la vârstă incluse în propunerea de regulament privind protecția datelor cu caracter personal”. De asemenea, documentul menționează că se are în vedere introducerea, de către industrie, a unor “mijloace tehnice” de identificare și autentificare electronică.