Identitate electronică la nivelul UE?

  • Posted on: 25 May 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.10

Comisia Europeană își propune să armonizeze serviciile de semnătură electronică, identitate electronică și autentificare electronică la nivelul tuturor statelor membre UE.

În 2 mai 2012, Comisia a publicat un document de strategie pentru stabilirea unor sisteme de protecție a copiilor în mediul online, document în care se vorbește și despre un “cadru pan-european pentru autentificarea electronică” (mențiunea nu apare însă și în comunicatul de presă sau în sumarul pus la dispoziția cetățenilor).

Strategia Europeană pentru un Internet mai Bun pentru Copii conține o serie de propuneri pentru armonizarea măsurilor adoptate în statele membre în vederea protejării copiilor care utilizează servicii online; sunt incluse sugestii privind creșterea gradului de utilizare a clasificării în funcție de vârstă, precum și includerea unor mecanisme eficiente de control parental în ‘orice tip de dispozitiv sau orice tip de conținut, inclusiv conținut generat de utilizator”.

Potrivit acestui document, “Comisia intenționează să propună, în 2012, un cadru pan-european pentru autentificare electronică, care să permită utilizarea de atribute personale (vârsta, în special) în vederea asigurării respectării prevederilor referitoare la vârstă incluse în propunerea de regulament privind protecția datelor cu caracter personal”. De asemenea, documentul menționează că se are în vedere introducerea, de către industrie, a unor “mijloace tehnice” de identificare și autentificare electronică.

Se precizează că “un cadru clar de reglementare pentru serviciile de autentificare electronică va spori încrederea cetățenilor în spațiul digital, va contribui la creșterea disponibilității acestor servicii la nivel transfrontalier și transsectorial și va stimula utilizarea tranzacțiilor electronice transfrontaliere în toate sectoarele.”

Propunerea privind armonizarea serviciilor de identitate electronică la nivelul UE urmează să fie prezentată în 30 mai de către Neelie Kroes, comisarul european pentru agenda digitală, și are ca scop “facilitarea tranzacțiilor electronice transfrontaliere” prin adoptarea de servicii armonizate de semnătură electronică, identitate electronică și autentificare electronică.

Comisia Europeană forțează deja de ceva vreme introducerea identificării electronice. O directivă a fost adoptată în 1999 în vederea stabilirii unui cadru comun de reglementare pentru semnăturile electronice, pornindu-se de la ideea că, dacă cetățenii europeni se vor simți confortabil utilizând semnătura electronică pentru documente online, vor utiliza apoi comerțul electronic transfrontalier pentru cumpărături și afaceri.

Propunerea este însă criticată de organizații care militează pentru drepturile civile, precum și de state membre în care nu există documente electronice de identitate și în care implementarea sistemelor electronice este încă lentă. Utilizarea semnăturilor electronice este limitată la câteva sectoare și doar puține state membre UE au introdus carduri electronice de identitate.

Mai mult, în unele țări nu există nici măcar carduri de identitate în format clasic (Marea Britanie, Danemarca sau Irlanda), iar opinia publică se opune vehement introducerii lor.

Comisia Europeană este însă hotărâtă să meargă mai departe cu acest plan și să “extindă aria de cuprindere a Directivei, prin includerea de servicii de autentificare complementare semnăturilor electronice, precum ștampile electronice, mărci temporale, etc”, după cum arată un document intern pregătit de cabinetul Kroes.

Noțiunea de identitate electronică a fost criticată și din cauza riscurilor reprezentate de furtul de identitate și fraudele virtuale. Comisarul european pentru justiție, Viviane Reding, a sugerat ca propunerea comisarului Kroes să fie amendată în vederea consolidării obligațiilor privind protecția datelor, spre exemplu prin introducerea unei obligații de notificare în termen de 24 de ore de la încălcarea securității datelor, obligație care există deja în cadrul de reglementare privind protecția datelor, lansat de către Reding în ianuarie 2012.

Propunerea Comisiei Europene se va confunta probabil și cu opoziția Parlamentului European și a Consiliului de Miniștri. “Este preconizată o evaluare atentă a prevederilor de către Consiliu, având în vedere faptul că nu toate statele membre au documente electronice de identitate și că subiectul este strâns legat de chestiunea suveranității naționale (relațiile stat-cetățean, securitate, etc) și de organizarea sistemelor de guvernare electronică”, se arată în documentul cabinetului Kroes.

Informații suplimentare

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.