strategie

Strategia Consiliului Europei privind guvernanța Internetului

  • Posted on: 27 March 2012
  • By: Redacția ApTI

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat, în 15 martie 2012, o Strategie privind guvernanța Internetului pentru perioada 2012-2015. (Pentru clarificare, Consiliului Europei este o organizație independentă de Uniunea Europeană, nefiind un organism al acesteia, și numără 47 de state membre.)

Strategia vine să completeze acțiunile Consiliului în sfera guvernanței Internetului (cum ar fi Convenția privind protecția datelor cu caracter personalConvenția privind criminalitatea informatică, declarațiile și recomandările referitoare la neutralitatea Internetului, libertatea de exprimare, etc), reiterând faptul că organizația promovează un Internet bazat pe valorile fundamentale ale democrației,  statului de drept și drepturilor omului. În acest scop, Consiliul își propune o serie de obiective de atins în perioada 2012-2015:

  • protejarea integrității și caracterului universal și deschis ale Internetului;
  • maximizarea drepturilor și libertăților utilizatorilor de Internet;
  • promovarea protecției vieții private și a datelor cu caracter personal;
  • consolidarea statului de drept și cooperării eficiente împotriva criminalității informatice;
  • maximizarea potențialului Internetului de a promova democrația și diversitatea culturală;
  • protejarea copiilor și a tinerilor.