Seminar "Date legislative deschise în România"

  • Posted on: 27 February 2013
  • By: Redacția ApTI

ApTI a organizat ieri (26 februarie), cu sprijinul Ambasadei Canadei şi Ambasadei Statelor Unite, un seminar pe tema "Date legislative deschise în România".

Scopul acestui seminar a fost de a aduce în discuţie chestiuni legate de accesul la informaţii de natură legislativă  (legi, ordonanţe de guvern) şi de necesitatea facilitării acestui acces prin implementarea conceptului de date deschise.

Seminarul s-a bucurat de prezenţa Excelenţei Sale Philippe Beaulne, Ambasadorul Canadei şi a domnului Duane Butcher, însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA, care au vorbit despre importanţa accesului liber al cetăţenilor şi al tuturor entităţilor interesate la informaţii de natură legislativă, fără restricţii impuse de diverse autorităţi şi în formate care permit reutilizarea lor facilă.

La acest seminar a participat şi dl Ivan Mokanov, director executiv al Lexum Canada, care a prezentat experienţa Canadei în domeniul accesului deschis la date legislative. Institutul Canadian pentru Informaţii Legislative (Canadian Legal Information Institute - Can LII) oferă, în momentul de faţă, acces liber la sursele primare de drept din Canada (legi, reglementări, hotărâri judecătoreşti), fiind finanţat prin contribuţii ale tuturor avocaţilor şi notarilor publici din ţară.Legislaţia pusă la dispoziţie prin intermediul CanLII este actualizată în permanenţă, iar utilizatorii pot accesa atât versiunea în vigoare a unei legi, cât şi versiunile anterioare, şi pot vizualiza amendamentele (care sunt evidenţiate în mod automat).

La discuţii au fost prezenţi şi reprezentanţi ai unor autorităţi şi instituţii publice româneşti (Ministerul pentru Societatea Informaţională, Departamentul pentru Servicii Online şi Design, Ministerul Justiţiei, Consiliul Legislativ), precum şi furnizori de software legislativ şi reprezentanţi ai societăţii civile. S-a discutat despre faptul că, deşi în prezent există un cadru legislativ pentru reutilizarea informaţiilor publice, iar România si-a asumat angajamentul implementării conceptului de date deschise, informaţiile de natură legislativă nu sunt disponibile publicului într-un format liber şi deschis. Monitorul Oficial oferă acces doar la un sumar al legislaţiei şi 10 zile de acces gratuit la legislaţie (din momentul publicării acesteia), baza de date a Ministerului Justiţiei nu este actualizată, baza de date oferită de Camera Deputaţilor nu este completă, iar baza de date a Consiliului Legislativ nu oferă acces la date în formate prelucrabile automat. Pe lângă acestea, există baze de date legislative private, accesarea lor fiind posibilă doar contra-cost.

Având în vedere existenţa celor trei baze de date legislative publice, s-a subliniat faptul că deschiderea datelor aferente acestora ar fi un proces relativ uşor de realizat (atât din punct de vedere tehnic, cît şi din punct de vedere al costurilor), iar valoarea socială şi economică a unui astfel de demers ar fi ridicată. În acest context, a fost adus în discuţie două proiecte (unul public şi unul iniţiat de societatea civilă):

- proiectul N-lex al Ministerului Justiţiei, care îşi propune să ofere o aplicaţie electronică ce va permite accesul cetăţenilor şi al altor entităţi la o bază de date legislativă naţională;

- iniţiativa LegiLibere, parte a proiectului The Sponge - Media Innovation Lab, prin care se urmăreşte crearea unui portal liber de legislaţie şi jurisprudenţă, care să fie accesibil de toţi cetăţenii României, într-un format liber (HTML sau plain text), uşor de căutat.

Mai multe detalii despre situaţia datelor legislative deschise în România pot fi găsite în prezentarea susţinută de Bogdan Manolea, director executiv al ApTI:

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.