Raportul Comisiei Europene privind neutralitatea Internetului

  • Posted on: 27 April 2011
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 9.8

În 19 aprilie 2011, Neelie Kroes, Comisarul european pentru Agenda Digitală, a prezentat Raportul Comisiei Europene privind neutralitatea Internetului. Raportul nu aduce nicio noutate, ci doar vine în susţinerea abordării „aşteaptă şi vezi” („wait and see”) deja prezentată în cadrul Summit-ului asupra neutralităţii Internetului din noiembrie anul trecut.

Raportul Comisiei confirmă tratamentul inegal aplicat traficului Internet, citând în acest sens rezultatele unui studiu realizat la începutul anului 2010 de către BEREC (Organismul Autorităţilor de Reglementare din domeniul Comunicaţiilor Electronice) în câteva state membre ale Uniunii Europene:

  • limitarea vitezei traficului în cazul reţelelor peer-to-peer (punere în comun de fişiere) şi al aplicaţiilor destinate difuzării de fişiere video, de către anumiţi furnizori în Franţa, Grecia, Ungaria, Lituania, Polonia şi Marea Britanie; 
  • blocarea sau taxarea suplimentară a furnizării de servicii VoIP (voce prin intermediul protocolului Internet) în reţelele mobile, de către anumiţi operatori de comunicaţii electronice mobile  din Austria, Germania, Italia, Olanda, Portugalia şi România.

În ciuda acestor realităţi, decizia Comisarului Kroes este de a nu acţiona, ci de a aştepta: “În cursul anului 2011, Comisia, alături de autorităţile naţionale de reglementare, va observa cu atenţie practicile de pe piaţă. La sfârşitul anului 2011, voi prezenta practicile observate, precum şi numele operatorilor care implementează politici dubioase”.

Şi chiar dacă există probleme, Comisia se va concentra doar asupra acelora referitoare la informarea corectă a utilizatorilor: “Atenţia mea va fi concentrată asupra cazurilor în care blocarea sau încetinirea anumitor categorii de trafic se face fără o informare prealabilă a utilizatorilor, precum şi asupra situaţiilor în care mesajele publicitare induc în eroare utilizatorii în ceea ce priveşte vitezele de broadband oferite de către operatori. Dacă nu sunt mulţumită de modul în care cosumatorii pot contracara aceste practici prin schimbarea furnizorului, nu voi ezita să introduc măsuri mai stricte.”

De fapt, raportul admite practicile de încălcare a principiului neutralităţii Internetului, susţinând revendicările operatorilor: “Este larg acceptat faptul că furnizorii de reţele trebuie să adopte anumite practici de gestionare a traficului pentru a asigura astfel o utilizare eficientă a reţelelor, precum şi faptul că anumite servicii IP, precum cele de tip IPTV (furnizare de servicii TV în timp real prin intermediul protocolului internet) sau video conferinţă, necesită o gestionare specială a traficului în scopul asigurării unui nivel ridicat de calitate a serviciului.”

La Quadratura du Net, o organizaţie neguvernamentală franceză membră a EDRi, a calificat acest raport drept “dezamăgitor”: “Comisarul Kroes foloseşte o serie de argumente false privind o piaţă liberă pentru a nu acţiona în niciun fel, pretinzând că problemele referitoare la neutralitatea Internetului pot fi abordate prin reglementările privind concurenţa pe piaţă şi protecţia consumatorului. În majoritatea statelor membre, operatorii de telefonie mobilă stabilesc între ei acorduri privind aplicarea aceloraşi tipuri de discriminări în cadrul aşa-numitelor oferte de “Internet mobil”. Simplu spus, aceşti operatori nu oferă acces la platforma universală de comunicaţii pe care noi o numim Internet. Ignorând aceste practici, Comisia acoperă comportamente anti-concurenţiale care afectează inovaţia şi încalcă libertatea de comunicare a utilizatorilor.”

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.