Planurile UE de a include amprente digitale în cărți de identitate sunt nejustificate și inutile

  • Posted on: 13 June 2018
  • By: Redacția ApTI

Propunerile pentru includerea obligatorie a amprentelor digitale în cărți de identitate naționale pentru „facilitarea libertății de circulație” vor afecta 370 de milioane de persoane.

ApTI susține criticile ridicate de Statewatch în analiza menționată mai jos

Comisia Europeană a publicat o propunere care ar urma să facă obligatorie includerea de date biometrice (două amprente digitale și o imagine facială) în toate cărțile de identitate ale Statelor Membre UE. Aceste cerințe de includere a amprentelor digitale sunt o încălcare inutilă și nejustificată a dreptului la viața privată a aproape 85% din cetățenii UE, așa cum se arată într-o nouă analiză publicată astăzi de organizația pentru drepturi civile Statewatch din Marea Britanie. [1]

Deși obiectivul principal al măsurii este de a facilita libertatea de circulație în UE, propunerea a fost publicată ca parte a unei serii de măsuri care ar trebui să „împiedice accesul teroriștilor la mijloacele de a acționa” și Comisia propune includerea obligatorie a două amprente digitale „pentru a spori și mai mult eficiența în materie de securitate.” [2]

Nu a existat nici o încercare din partea Comisiei de a demonstra necesitatea sau proporționalitate propunerii, deși aceasta este o cerință pentru orice măsură a UE care încalcă drepturi fundamentale. Propria analiză de impact a Comisiei a recomandat că excluderea obligativității amprentelor digitale din propuneri este cea mai „eficientă și proporțională” opțiune disponibilă. [3]

Aproximativ 370 de milioane de persoane vor fi afectate de această măsură – aproape 85% din cei 440 de milioane de cetățeni ai UE. Aceste 370 de milioane de persoane sunt toți „potențiali deținători de cărți de identitate” din UE, din care 175 de milioane ar fi supuși unei noi obligații de a furniza doua amprente digitale pentru cărțile de identitate. [4]

195 de milioane de persoane au deja această obligație conform legislațiilor naționale deja în vigoare. Cu toate acestea, chiar și aceștia vor fi afectați de noile propuneri pentru că, odată introdusă la nivel european, această cerință pentru includerea amprentelor digitale în cărțile de identitate nu va mai putea fi eliminata doar prin măsuri la nivel național.

Singura tentativă a Comisiei de a justifica această încălcare a dreptului la viața privată (dincolo de avertizările că slaba securitate a documentelor „împiedica libertatea de circulație a cetățenilor și subminează securitatea în interiorul granițelor”) este de a spune că „includerea a doi identificatori biometrici (imagine facială, amprente digitale) va îmbunătăți identificarea persoanelor,” și alinia nivelele de securitate a diverselor tipuri de documente emise atât cetățenilor cât și non-cetățenilor UE.

Regulile care se întrevăd nu ar obliga Statele Membre să introducă nici un fel de carte de identitate națională și nu cer stabilirea nici unui fel de baze de date, atât la nivel UE cât și la nivel național (n.trad. dacă un Stat Membru nu are deja cărți de identitate naționale, dar dacă le are, acestea vor trebui să respecte noile cerințe). Cu toate acestea, este foarte probabil ca statele să profite de această oportunitate furnizata de introducerea datelor biometrice în documentele de identitate pentru a-și crea baze de date naționale.

Se prea poate să apară o poftă de interconectare a acestor baze de date sub egida inițiativei de „interoperabilitate” a UE, care întrevede conectarea tuturor bazelor de date prezente și viitoare din UE și crearea unui „Depozit Centralizat de Identitate” imens la nivelul UE care, în prima fază, va conține datele biometrice și biografice ale tuturor „cetățenilor din state terțe” care intră pe teritoriul UE. Propunerile aflate în discuție în momentul de față întrevăd extinderea aceste baze de date la a include toate bazele de date naționale care conțin informații privind cetățenii UE. [5]

Citate

Chris Jones, cercetător la Statewatch:

„Măsurile pentru a îmbunătăți abilitatea oamenilor de a circula liber pe teritoriul UE și pentru a încerca să găsească soluții reale la problemele ridicate de terorism și crima organizată sunt, în principiu, binevenite. Cu toate acestea, nu există nici o legătură între aceste aspirații și amprentarea obligatorie a 85% din populația UE”

„Propunerea pentru includerea obligatorie a amprentelor digitale în cărțile de identitate naționale este irelevantă și nejustificată, și ar trebui să fie respinsă de Parlamentul European și de către Consiliu când vor începe discutarea propunerilor Comisiei.”

Note

[1] Analiza integrală poate fi găsită aici.

[2] Baza legală a propunerii este Articolul 21 al Tratatului de Funcționare al UE, cu privire la libertatea de circulație a cetățenilor UE. Comunicatul de presă al Comisiei face referire la „împiedicarea accesului teroriștilor la mijloacele de a acționa”. În această privință, este interesant faptul că un studiu comandat de Comisie pe tema formatului cărților de identitate naționale notează că:

„pare că pentru autoritățile naționale aspectele privind securitatea în contextul armonizării cărților de identitate și a documentelor de rezidență conduc această dezbatere, argumentele ținând de facilitarea libertății de circulație având doar un rol secundar (dar foarte important), în special pentru organizațiile civile și sectorul privat.”

Comunicatul de presă al Comisiei, „Uniunea Securității: Comisia prezintă noi măsuri pentru împiedicarea accesului teroriștilor la mijloacele de a acționa”, 17 aprilie 2018, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_en.htm

Centrul pentru Strategie și Servicii de Evaluare (CSES), „Studiu pentru Susținerea și Pregătirea Analizei de Impact a Inițiativelor de Politici UE cu privire la Rezidență și Documente de Identitate pentru Facilitarea Exercitării Dreptului la Libertatea de Circulație”, august 2017, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dg_just_final_report_id_cards_and_residence_docs_cses_28_august_2017_2.pdf

[3] Articolul 52(1) al Cartei Drepturilor Fundamentale stipulează: „Orice limitare a exercitării drepturilor și libertăților recunoscute de această Cartă trebuie să fie specificată prin lege și sa respecte esența acestor drepturi și libertăți. Conform principiului proporționalității, se pot institui limitări doar dacă sunt necesare și îndeplinesc în mod autentic obiectivele de interes general recunoscute de Uniune sau nevoia de a proteja drepturile și libertățile altora.”

Studiul de impact al Comisiei: https://ec.europa.eu/info/files/impact-assessment-security-identity-cards_en

[4] Conform datelor compilate de Comisie, 16 țări vor fi afectate de noile cerințe de recoltare a amprentelor digitale: Austria, Croația, Cehia, Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Suedia. 10 State Membre (Belgia, Bulgaria, Cipru, Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Spania) iau amprentele în momentul de față. În Italia, doar 50% din administrațiile locale emit cărți de identitate biometrice; în Ungaria și Germania amprentele digitale sunt luate doar la cerere. Marea Britanie și Danemarca nu emit cărți de identitate.

[5] Tony Bunyan, „‘Punctul fără întoarcere’: Interoperabilitatea se transformă în crearea unei baze de date de stat UE, centralizată, de tip Big Brother, care include toate bazele de date existente și viitoare ale Justiției și Afacerilor Interne’, mai 2018, http://www.statewatch.org/analyses/eu-interop-morphs-into-central-database.pdf

Comments

Oricum e nejustificata si abuziva ..nu suntem in lagar cobai ..si dispusi ca viata noastra se depinda de cip-uri biometrice ..sau tehnologie .. suntem fiinte biologice nascute libere ..nu in sclavie ..numere ..sau controlabile precum animalele de sacrificiu ( si ele abuziv cip-ate..vezi si animalele de companie care post cip-are manifesta reactii de stress adverse si formatiuni oncologice , un timp de viata mai scurt, suferind afectiuni metabolice sau neuronale ) ..sau acolo de fapt se tinde ..sa fim marfuri , consumbile ..usor manipulabile si distructibile ?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.