Opinia ApTI privind Raportul anual de autoevaluare - Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP)

  • Posted on: 26 September 2013
  • By: Redacția ApTI

În perioada 11-25 septembrie 2013 a fost supus consultării publice draftul Raportului anual de autoevaluare privind Planul naţional de acţiune pentru anul 2012. Primul an de implementare al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă s-a încheiat la 30 iunie 2013, iar Guvernul României urmează să transmită Comitetului de coordonare OGP Raportul anual de autoevaluare privind planul naţional de acţiune pentru anul 2012. Mai multe detalii despre OGP şi despre apelul de consultare publică găsiţi pe site-ul www.ogp.gov.ro.

ApTI şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la acest draft de raport şi a punctat în documentul ataşat completările şi lămuririle pe care le consideră necesare.

România a semnat Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă în 2011, iar acest acord internaţional vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenţei, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea şi implementarea de politici în domeniul datelor deschise în strânsă colaborare cu societatea civilă. Mai multe detalii despre OGP la nivel internaţional găsiţi pe site-ul www.opengovpartnership.org.

 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.