Câteva noţiuni despre datele publice deschise (open data)

  • Posted on: 15 April 2011
  • By: Redacția ApTI

Datele publice deschise sunt acele date puse la dispoziţie de către autorităţile publice şi care sunt liber de accesat, reutilizat şi redistribuit. Ca şi principale caracteristici, datele deschise sunt procesabile (pot fi prelucrate prin mijloace automate) şi sunt furnizate într-un format deschis (asupra căruia nicio entitate nu deţine control exclusiv) şi sub o licenţă deschisă (care permite folosirea liberă a datelor, fără ca acestea să fie limitate prin drepturi de proprietate intelectuală - drepturi de autor, drept sui-generis cu privire la bazele de date, mărci sau secrete comerciale).

La nivel european, principiul reutilizării datelor publice este abordat în Directiva nr.2003/98/CE, care a fost transpusă în legislaţia românescă prin Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice (ataşată). Legea prevede că reutilizarea documentelor deţinute de către instituţiile publice este liberăpentru toţi participanţii potenţiali de pe piaţă şi că instituţiile publice trebuie să asigure condiţii pentru facilitarea accesului la documentele disponibile pentru reutilizare, în special prin elaborarea de liste şi directoare, în cazul utilizării mijloacelor electronice, cu cele mai importante documente destinate reutilizării.  Cu toate acestea, în România nu se poate vorbi, cel puţin deocamdată, despre existenţa unor date publice deschise puse la dispoziţia publicului de către instituţii/autorităţi publice.

În acest context, ApTI prezintă, în documentul ataşat, o serie de informaţii importante despre conceptul de „open data”, scopul elaborării şi publicării acestui document fiind acela de a clarifica, pentru publicul general, anumite aspecte legate de open data (semnificaţia conceptului, principiile care stau la baza datelor publice deschise, cadrul legislativ european şi naţional) şi de a atrage atenţia asupra iniţiativelor existente la nivel european (Uniunea Europeană şi state membre) în acest domeniu.

  

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0 (CC BY 3.0)

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.