Declarația de la Washington – în susținerea protecției datelor cu caracter personal

 • Posted on: 4 July 2013
 • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 11.13

Susținători ai  dreptului la viață privată din America de Nord și Europa s-au întâlnit săptămâna trecută în Washington DC pentru a participa la conferința Computers, Freedom  Privacy 2013 și a discuta despre cooperarea transatlantică în chestiuni privind protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. Dezbaterile s-au concentrat asupra:  NSA, reforma cadrului european de reglementare în domeniul protecției datelor și negocierile privind acordul de liber schimb dintre UE și SUA (TAFTA/TTIP).

În contextul recentelor dezvăluiri referitoare la colectarea, de către guvernul SUA, a datelor cu caracter personal deţinute de companii Internet, precum și la alte tehnici de supraveghere care afectează drepturile utilizatorilor de Internet, susținătorii americani și europeni ai protecției vieții private au adoptat  „Declarația de la Washington”, în susținerea reformei europene în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Declarația a fost elaborată de către American Civil Liberties Union (ACLU), Bits of Freedom (BoF), British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA), Consumer Federation of America (CFA), Center for Digital Democracy (CDD), Electronic Privacy Information Center (EPIC), Friends of Privacy USA, Privacy International și mulți alții. Acum poate fi semnată de către orice individ, la: http://washingtonstatement.org.

Această coaliție a societății civile și grupurilor de consumatori au emis următoarea declarație:

Protecția viații private este un drept fundamental al omului, recunoscut în art.17 și 19 ale Convenției Internaționale privind Drepturile Civile și Politice și art.12 al Declarației Universale a Drepturilor Omului.

Noi, grupuri ale societății civile din America de Nord și Europa, suntem indignate pentru că:

 • în cadrul PRISM și al altor programe de supraveghere, guvernul SUA colectează date cu caracter personal care au fost furnizate de către indivizi unor companii precum Google sau Facebook. Aceste date au fost furnizate în mod liber sau în mod inadecvat, utilizatorii având încredere în faptul că vor fi folosite doar în scopurile comerciale declarate de către companii, și nu puse la dispoziția guvernelor, în mod secret, în scopul monitorizării unor persoane nevinovate din întreaga lume.
 • în același timp, companiile americane și administrația SUA desfășoară activități de lobby în Europa împotriva legislației europene privind protecția datelor, într-un moment în care lumea întreagă are cea mai mare nevoie de o puternică protecție a vieții private;
 • cetățenii europeni au anumite drepturi privind protecția vieții private de care cetățenii SUA nu se bucură – creându-se astfel un nivel de încredere în sectorul public și privat la nivelul Uniunii Europene, care nu este disponibil și cetățenilor SUA.

În momentul de față, Uniunea Europeană își revizuiește cadrul de reglementare în domeniul protecției datelor cu caracter personal. În acest context, solicităm factorilor de decizie politică de la nivelul Uniunii Europene:

 • să se opună lobby-ului corporatist și să prevină erodarea protecției vieții private la nivelul Uniunii Europene;
 • să stabilească un standard ridicat de protecție a vieții private și să se asigure că legislația UE privind protecția datelor stabilește un standard global pentru protecția vieții private;
 • să se asigure că drepturile specifice ale indivizilor sunt protejate: consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de acces la date, dreptul de corectare a datelor și anumite drepturi de ștergere a datelor, prevăzute în actualul cadru european de reglementare;
 • să asigure principii de bază care să contribuie la protejarea cetățenilor față de măsuri de supraveghere nedirecționate și disproporționate, precum minimizarea datelor, limitarea scopurilor pentru care sunt colectate datelor, perioade limitate de stocare a datelor, proceduri de notificare;
 • să se asigure că datele cu caracter personal prelucrate în Uniunea Europeană nu sunt transferate către state terțe fără să se stabilească dacă există garanții adecvate pentru protecția vieții private.

Solicităm factorilor de decizie politică din SUA:

 • să abroge prevederile din legislația americană (Patriot Act și SISA Amendments Act) care permit supravegherea utilizatorilor de servicii de Internet în afara cadrului legal;
 • să includă în legislație „Carta drepturilor la viață privată ale consumatorilor”  (Consumer Privacy Bill of Rights);
 • să înceteze opoziția SUA față de eforturile UE de a consolida protecția datelor cu caracter personal;
 • Să susțină ratificarea Convenției 108 a Consiliului Europei (Convenția privind protecția datelor cu caracter personal).

Viitorul nostru comun, de ambele părți ale Atlanticului, are nevoie de protecția vieții private și de o legislație europeană puternică în domeniu. Le solicităm factorilor de decizie politică de la nivel european să apere acest drept fundamental acum, ca o condiție esențială pentru protecția vieții private, libertății de gândire și de exprimare în democrații vibrante.

(Articol de Kirsten Fiedler - EDRi)

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.