Comentarii cu privire la Proiectul de Programă Școlară Informatică & TIC – clasele V - VIII – variantă 13 februarie 2017

 • Posted on: 14 February 2017
 • By: Redacția ApTI

Având în vedere cunoștințele reale ale elevilor din clasele V-VIII, ca și nevoile de competențe digitale cerute la nivelul Uniunii Europene, considerăm că accentul ar trebui pus pe zona de utilizare etică a tehnologiei informației în general și a Internetului în special, și mai puțin pe aspecte foarte tehnice mai puțin relevante pentru un utilizator obișnuit.


În schimb partea de utilizare etică ar trebui creată prin exerciții practice repetate care să îi ajute pe elevi ca la finalul a patru ani să:

 • își creeze și dezvolte spiritul critic al receptării oricărei informații primite (inclusiv prin Internet);
 • înțeleagă Internetul ca un spațiu accesibil public, de principiu, și care sunt excepțiile de la acest principiu;
 • identifice ce date personale transmit în momentul diverselor tipuri comunicării primare prin intermediul Internetului;
 • învețe să își protejeze datele cu caracter personal transmise prin Internet (parole eficiente și alte modalități mai avansate de protecție), dar și să respecte datele personale ale celorlalți;
 • bune practici (etichetă online) în publicarea de informații prin Internet (poștă electronică, rețele sociale, comentarii, etc.), inclusiv creditarea corectă a surselor în mediul online;
 • drepturi și responsabilități în contextul utilizărilor de tehnologie, Internet și programare/algoritmi;
 • aspectele de mai sus privite în contextul noilor tehnologii inteligente (ex. Internetul lucrurilor, smart toys, smart TV, smart watches, wearable computing, etc).

În același timp și profesorii ar trebui să fie extrem de conștienți că:

 • recomandarea unor anumite servicii online (cum ar fi de ex. cont de email la Google sau Yahoo) presupune agrearea unui contract (termeni și condiții) , dar și faptul că “gratuitatea serviciului” este de fapt plătită cu date personale care pot fi exploatate inclusiv comercial;
 • recomandarea unor aplicații unde elevii nu au dreptul de utilizare legală a programelor de calculator ar trebui să fie evitată;
 • utilizarea resurselor disponibile pe Internet nu înseamnă în mod automat că ele vor putea fi folosite într-un mediu educațional în mod liber, fără a încălca drepturile de autor. În acest context recomandăm folosirea Resurselor Educaționale Deschise, care sunt însoțite de licențe libere sau identificarea excepțiilor educaționale utile din legea drepturilor de autor;
 • atunci când sunt sugerate produse și/sau servicii, se recomandă a fi oferite mai multe alternative însoțite de o trecere sumară în revistă a avantajelor și dezavantajelor respectivelor alternative. De asemenea ar trebui sugerate alternative licențiate liber (FOSS) acolo unde acestea există și sunt comparabile din punct de vedere al capabilităților cu cele comerciale.

Vedeți mai jos documentul trimis de ApTI la consultarea privind Proiectul de Programă Școlară pentru Informatică & TIC care conține comentariile precendente cât și o serie de sugestii punctuale care pot fi utile dar care, de unele singure, nu pot rezolva problemele ridicate mai sus.

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.