Angajamente comune ale SUA și UE privind protecția vieții private și a datelor cu caracter personal

  • Posted on: 29 March 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.6 

În cadrul summit-ului SUA-UE din 28 noiembrie 2011, președintele Obama și președintii Van Rompuy și Barroso au anunțat că SUA și UE și-au luat angajamentul de a finaliza negocierile asupra unui acord SUA-UE privind protecția vieții private și a datelor cu caracter personal. În data de 19 martie 2012 a avut loc o conferință la nivel înalt cu privire la viața privată și protecția datelor cu caracter personal, care s-a ținut, simultan, la Washington și Bruxelles. Conferința, la care au participat reprezentanți la nivel înalt ai UE, a oferit informații importante referitoare la prioritățile celor două părți. Anterior conferinței, Viviane Reding, vice-președinte al Comisiei Europene și John Bryson, Secretar de stat pentru Comerț al SUA au emis o declarație comună UE-SUA privind protecția datelor, în cadrul căreia au afirmat că acesta este un moment definitoriu pentru politica în domeniul vieții private și protecției datelor cu caracter personal și pentru realizarea unei mai mari interoperabilități între sistemele celor două părți, cu asigurarea unui nivel înalt de protecție.

Conferința a fost organizată în contextul propunerilor legislative ale UE referitoare la reformarea și consolidarea dreptului fundamental la protecția datelor și unificarea legislațiilor europene în domeniu și al acțiunilor președintelui Obama în domeniul vieții private, inclusiv Codul drepturilor consumatorilor cu privire la protecția vieții private (Consumer Privacy Bill of Rights). Diverși actori din SUA sunt interesați de reforma UE în domeniul protecției datelor, în special în ceea ce privește propunerea pentru un cadru de reglementare comun și consistent la nivelul tuturor statelor membre.

Viviane Reding a declarat că în economia digitală de astăzi, scara la care se realizează schimbul de informații personale a crescut atât de mult încât a devenit un factor extrem de important pentru creșterea economică, astfel că protecția dreptului cetățenilor la viață privată este inevitabilă: încrederea în economia digitală este posibilă doar atunci când este asigurată o protecție solidă. Din acest motiv, protecția datelor este o prioritate politică pentru Comisia Europeană, pentru Parlamentul European și pentru cele 27 de state membre ale UE. Comisarul a punctat următoarele chestiuni:

1. Principile protecției datelor sunt la fel de valide astăzi cum  erau și în 1995, iar UE trebuie să reafirme importanța acestui drept fundamental.

2. Inovațiile tehnologice au făcut ca regulile privind protecția datelor să devină un factor esențial pentru piața noastră digitală unică, întrucât, pentru a putea crește, economia europeană are nevoie de încredere: lipsa încrederii decurajează cetățenii de la efectuarea de cumpărături online și furnizarea de informații personale online.

3. Companiile europene și americane se așteaptă ca noua legislație europeană privind protecția datelor să ofere un cadru comun, indiferent de locul în care compania își desfășoară activitatea, la nivelul celor 27 de state membre; se urmărește crearea unei reguli unice pentru Europa și garantarea faptului că reglementarea privind protecția datelor cu caracter personal este valabilă pentru toate statele membre; aceasta este singura modalitate prin care UE poate deveni un loc mai atractiv pentru afaceri.

Autoritățile SUA au depus eforturi pentru a respecta Safe Harbour (sferele de siguranță), însă sunt necesare eforturi suplimentare: este necesar un dialog pentru a îmbunătăți Safe Harbour Agreement (Acordul privind sferele de siguranță); sunt necesare, de asemenea, standarde de interoperabilitate mai puternice pentru a oferi claritate juridică sectorului privat și cetățenilor.

John Bryson, Secretar de Stat pentru Comerț al SUA a declarat că Președintele Obama a cerut Congresului să adopte legislație în domeniu, dar și să meargă mai departe, în mod voluntar, pe baza unor coduri de conduită, subliniind astfel importanța unei abordări colaborative. Alți vorbitori din cadrul primului panel și-a exprimat, de asemenea, aprecierea față de propunerile UE și de Cartea Albă a Președintelui Obama.

Însă Douwe Korff, reprezentant EDRi, a declarat că aceste schimburi de complimente sunt excesive, întrucât există încă multe chestiuni care trebuie soluționate. În Europa, protecția datelor este un drept fundamental, acordat oricărui cetățean (conform Cartei Drepturilor Fundamentale). Societatea civilă europeană a salutat, în principiu, propunerea de regulament a UE, întrucât aceasta își propune să asigure protecția datelor la nivel înalt, dar există destul de multe chestiuni care trebuie îmbunătățite sau clarificate. Prin contrast, în SUA, Constituția garantează un nivel mai scăzut de protecție a vieții private: deși decizia recentă a Curții Supreme în cazul Jones demonstrează un anumit progres, există încă limitări importante ale garanțiilor oferite prin cel de-al patrulea amendament; doctrina “părții terțe” subminează principii care în Europa sunt considerate esențiale; există domenii importante în care protecția vieții private a fost pur și simplu negată persoanelor care nu au cetățenie americană.

Deși conferința s-a limitat la chestiunea vieții private în context comercial, trebuie adusă în discuție și chestiunea referitoare la utilizarea datelor deținute de sectorul privat în scopuri ce țin de aplicarea legii și asigurarea securității naționale, în absența unor garanții adecvate: lucrul acesta nu a fost însă menționat de cățre nimeni. Din perspectivă europeană, este esențial ca viața privată în SUA să aibă un statut cuprinzător care să corespundă standardelor internaționale, așa cum acestea sunt prevăzute în sigurul instrument global cu forță juridică în domeniul protecției datelor – Convenția nr.108 a Consiliului Europei (aflată în momentul de față în proces de actualizare). Propunerile Președintelui SUA pentru un Cod al drepturilor consumatorilor cu privire la protecția vieții private va conduce la o situație acceptabilă doar în cazul în care Codul va căpăta forță juridică, îndeplinind noile standarde ale Convenției,

În cel de-al doilea panel, discursul lui Ed Markley, membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, a fost edificator: acesta a prezentat o serie de informații referitoare la statutul revizuirii COPPA – Legea privind protecția vieții private a copiilor în mediul online, oferind, în același timp, și un sumar istoric al diverselor inițiative federale privind viața privată, depuse în ultima decadă. Markley a subliniat faptul că, la nivelul SUA, cetățenii împărtășesc aceleași valori și preocupări ca la nivel  european, în special în ceea ce privește principiile referitoare la dreptul la informare și dreptul de a spune “nu” cu privire la utilizarea datelor personale, dar că ceva s-a pierdut în cadrul procesului de transpunere a principiilor în practică. În opinia sa, Regulamentul privind protecția datelor poate asigura un nivel înalt de protecție, fiind, astfel, un exemplu bun pentru SUA: Congresul SUA trebuie să acționeze în vederea protejării vieții private ca drept. Markley a insistat asupra necesității protejării copiilor cu vârste mai mici de 15 ani față de publicitatea comportamentală, considerând necesară crearea unei “sfere de siguranță” (safe harbour) pentru copii. De asemenea, și-a exprimat aprecierea față de răspunsul dat de comisarul Reding cu privire la noua politică de confidențialitate a Google și a solicitat investigarea acestei politici și la nivelul SUA.

În cadrul celui de-al treilea panel, Peter Hustinx, președinte al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, a transmis SUA un mesaj optimist. Subliniind modul în care a înțeles cerințele referitoare la interoperabilitate menționate în declarația comună UE-SUA, Hustinx a sugerat că implementarea Cărții Albe poate avea rezultate adecvate, chiar dacă aceasta nu se va transpune într-o lege cuprinzătoare, așa cum a solicitat Francoise Le Bail, director-general pentru justiție în cadrul Comisiei Europene. Hustinx a subliniat, de asemenea, necesitatea unor principii comune și a unei implementări obligatorii a acestora, ca fiind elemente mult mai importante decât caracteristicile regimului de reglementare.

Al patrulea panel a abordat chestiunea aplicării principiului vieții private de către Comisia Federală pentru Comerț a SUA (FCC), fiind astfel conectat cu cel de-al cincilea panel, care s-a concentrat asupra Safe Harbour Agreement. Reprezentanții FCC au subliniat angajamentul pe care și l-au asumat cu privire la aplicarea riguroasă a principiilor vieții private și au vorbit despre două acorduri recente cu Google și Yahoo.  

David Smith, responsabil pentru protecția datelor (Deputy Information Commissioner) în Marea Britanie, a afirmat că, în momentul în care s-a uitat la site-urile web ale unor companii mici care susțineau că respectă Safe Harbour Agreement, a observat că aproape o treime dintre ele nu păreau nici măcar să aibă o politică de confidențialitate, o altă treime aveau o astfel de politică, însă nu era în concordanță cu standardele Safe Harbour, si ultima treime părea să aibă o politică de confidențialitate care respecta mai mult sau mai puțin cerințele Safe Harbour. Douwe Korff a intervenit și a menționat că Safe Harbour pare să fie un paravan în spatele căruia companiile SUA continuă să opereze contrar principiilor esențiale referitoare la viața privată. Edward Hasbrouck a intervenit pentru a arăta că sfera de acțiune a Comisiei pentru Comerț a SUA este limitată în anumite privințe, neacoperind, spre exemplu, domeniul transporturilor, și astfel, datele pasagerilor companiilor aeriene.

Informații suplimentare:

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.