Hotărârea Guvernului nr.823/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Posted on: 30 March 2011
 • By: Redacția ApTI

Dacă vor fi adoptate în forma actuală, normele vor permite blocarea, prin intermediul „furnizorilor de Internet”, a site-urilor care nu respectă prevederile legale în materie de „organizare şi exploatare a jocurilor de noroc”.

Parcurs

 • 30 noiembrie 2010: proiectul de hotărâre este transmis, de către Guvernul României (Ministerul Finanţelor Publice), Comisiei Europene şi celorlalte state membre UE;
 • 1 aprilie 2011: data până la care Comisia Europeană şi statele membre pot transmite puncte de vedere;
 • 14 iulie 2011: Ministerul Finanţelor Publice supune consultării publice Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (vezi şi nota de fundamentare);
 • 10 august 2011: este aprobată Hotărârea Guvernului nr.823/2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Prevederi referitoare la blocarea site-urilor web:

"Art. 73^3. - Atribuţiile şi obligaţiile operatorului de monitorizare şi raportare sunt:

    a) identificarea website-urilor prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă, care nu deţin licenţă de organizare şi autorizaţie de exploatare potrivit legislaţiei române;
    b) identificarea website-urilor care, în cadrul unor activităţi de marketing, reclamă, publicitate sau alte activităţi cu caracter promoţional, oferă legături către jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanţa de urgenţă sau activităţi şi servicii conexe acestora, care nu sunt autorizate potrivit legislaţiei române;
    c) comunicarea imediată a informaţiilor cu privire la activităţile neautorizate identificate conform lit. a) şi b) către comisie şi către furnizorii de internet, pentru a le permite acestora blocarea accesului către aceste website-uri;
    d) comunicarea informaţiilor privind aceste website-uri neautorizate şi către instituţiile şi organele statului cu competenţe în domeniu, pentru a nu permite plăţile către şi de la aceste site-uri neautorizate;
    e) sesizarea imediată a comisiei în cazul în care furnizorii de internet nu blochează accesul la website-urile ilegale pentru care le-a fost solicitată blocarea; [...]
...
 4. La articolul 1, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
    (12) În înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al prezentei hotărâri, prin comunicaţii se înţelege comunicaţii electronice, iar prin furnizor de internet se înţelege furnizor de servicii de comunicaţii electronice, astfel cum aceste noţiuni sunt definite de legislaţia în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice."

Legislaţie conexă

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărâre de Guvern nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare.

Acţiuni ApTI

Informaţii suplimentare

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.