Reţinerea datelor: Comisia Europeană propune reducerea perioadei de reţinere

  • Posted on: 17 November 2011
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 9.22

În Septembrie 2011, European Digital Rights şi alte 37 de ONG-uri (printre care şi ApTI) au transmis Comisiei Europene o scrisoare detaliată cu privire la stadiul actual al procesului de evaluare a Directivei privind reţinerea datelor – studiul de impact. Scopul scrisorii a fost acela de a oferi informaţii care să poată fi folosite de către Comisia Europeană în cadrul procesului de evaluare. În răspunsul său, Comisia admite faptul că Directiva are o serie de probleme. Fără a oferi detalii, Comisarul Malmström a răspuns că perioadele maxime de reţinere a datelor trebuie reduse şi a precizat că textul Directivei trebuie îmbunătăţit pentru a i se da mai multă claritate. Comisarul a fost de acord cu faptul că este necesară o evaluare a modului în care este respectată metodologia detaliată în “lista de verificare a drepturilor fundamentale”  şi a admis că rambursarea costurilor suportate de către furnizori reprezintă o modalitate de minimalizare a accesului la datele de trafic reţinute.

Comisarul promite îmbunătăţiri ale textului Directivei, care să rezolve două probleme: durata maximă a perioadei de reţinere a datelor şi lipsa de claritate (şi, implicit, de predicitibilitate) a Directivei. Totuşi, admiterea existenţei acestor două probleme implică şi o acceptare a faptului că există îndoieli cu privire la conformitatea actualei Directivei cu prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale şi Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

În acest context, apare însă următoarea întrebare:, cum este posibil ca, pe de o parte, să se admită faptul că legalitatea Directivei este discutabilă, iar, pe de altă parte, să se iniţieze proceduri legale împotriva Germaniei, României şi Suediei pentru neimplementarea Directivei?

În mod dezamăgitor, Comisarul a decis să răspundă unei întrebări care nu a fost ridicată: cât de dificil va fi să se obţină acordul Consiliului de Miniştri pentru îmbunătătiri majore ale textului Directivei. Chiar dacă există, într-adevăr, obstacole politice semnificative în calea unei soluţionări adecvate a problemelor aferente Directivei privind reţinerea datelor, membrii Colegiului Comisarilor europeni au depus jurământul, în calitate de cetăţeni individuali, de a apăra Carta Drepturilor Fundamentale. Acest jurământ nu a conţinut nicio excepţie, aplicându-se şi în situaţia existenţei unor medii politice provocatoare.

Mesajul implicit transmis prin răspunsul Comisarului către societatea civilă este însă clar – în absenţa unor schimbări de poziţie la nivelul statelor membre, Comisia nu se simte capabilă să soluţioneze problemele profunde referitoare la reţinerea datelor.

Tonul general al scrisorii este totuşi pozitiv, iar implicarea constructivă a societăţii civile este în mod clar binevenită. EDRi şi celelalte organizaţii semnatare vor continua să se angajeze în discuţii cu executivul european.

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0   

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.