Studiu al Parlamentului European privind “Comportamentul consumatorilor în mediul digital”

  • Posted on: 8 September 2011
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 9.17

Parlamentul European a publicat un studiu privind “Comportamentul consumatorilor în mediul digital”, realizat la cerere de către London School of Economics (LSE). Studiul a presupus o consultare restânsă cu actori relevanţi (pintre care şi EDRi), precum şi o analiză a literaturii de specialitate existentă şi a evoluţiilor pieţei. Acest studiu se înscrie în seria preocupărilor instituţiilor UE în ceea ce priveşte identificarea unor modalităţi pentru realizarea unei pieţe unice eficiente, în special în mediul digital.

În studiu sunt identificaţi următorii factori care influenţează cererea şi oferta de “conţinut ilegal”:

  1. preţul;
  2. apariţia “prosumatorilor” (utilizatori care acţionează atât în calitate de producători cât şi de consumatori);
  3. schimbul de produse şi fişiere online între consumatori;
  4. stimulente economice consistente pentru furnizarea a ceea ce autorii studiului denumesc “conţinut ilegal”.

Concluziile studiului au o notă pozitivă, încercând să abordeze sursa problemelor, şi nu să identifice metode pentru gestionarea “simptomelor”. Spre exemplu, în ceea ce priveşte utilizarea neautorizată de conţinut protejat prin drept de autor, studiul propune dezvoltarea de sisteme inovatoare de taxare şi plată, precum şi reformarea regulilor privind dreptul de autor în vederea eliminării ineficienţelor cauzate de fragmentarea pieţei unice. Autorii cercetării prioritizează măsuri pozitive care să contribuie la reducerea cauzelor activităţilor neautorizate, în detrimentul măşurilor negative şi defensive care i-ar pedepsi pe consumatori fără să abordeze problema cauzelor.

Concluziile raportului susţin eforturile menite să contribuie la o mai bună informare a publicului în legătură cu legislaţia privind protecţia consumatorilor, la îmbunătăţirea procedurilor de soluţionare a disputelor şi la eliminarea barierelor practice din calea comerţului transfrontalier. Studiul abordează şi problema apariţiei “prosumatorilor”, arătând că acest fenomen “poate genera inovare şi creativitate. Totuşi, fenomenul prosumatorilor nu se poate dezvolta în întregime în contextul actualului cadru legislativ. Regimul excepţiilor de la regulile privind dreptul de autor şi problemele legate de licenţierea transfrontalieră sunt semnalate ca provocări actuale”.

Deşi studiul poate fi considerat în mare parte pozitiv şi bine gândit, principalul său aspect negativ este contopirea termenilor “conţinut ilegal” şi “utilizarea ilegală a continutului”, două probleme total distincte din punct de vedere practic şi societal.

În final, studiul identifică următoarele provocări cu care se confruntă legislaţia privind dreptul de autor, în ceea ce priveşte accesul ilegal la conţinut (termenul de “conţinut ilegal” utilizat în raport):

a) excepţiile de la regulile privind dreptul de autor sunt încă diferite în statele membre;

b) procedurile referitoare la licenţiere derulate prin intermediul societăţilor colectoare nu au fost armonizate;

c) unele state membre au introdus legi care permit restricţionarea accesului la Internet în cazul conexiunilor prin intermediul cărora s-a realizat (sau se presupune că s-a realizat) partajare de fişiere; acest aspect poate contribui la distorsionarea pieţei şi poate genera întrebări referitoare la încălcarea dreptului la acces la Internet introdus prin Directiva cadru din domeniul comunicaţiilor electronice;

d) problema responsabilităţii pentru obţinerea acordului pentru utilizarea de materiale protejate de drepturi de autor (procedura denumită “rights clearance”) în cadrul platformelor social media de tipul Youtube nu este clar definită în Directiva privind comerţul electronic, întrucât serviciile peer-to-peer nu erau foarte răspândite la momentul elaborării Directivei. (Această observaţie este oarecum ciudată întrucât Directiva privind comerţul electronic nu abordează problema  “rights clearance” iar faptul că YouTube este un serviciu de găzduire face ca problema serviciilor peer-to-peer să fie irelevantă.)

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0   

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.