Scrisoare deschisă despre viitorul #ChatControl

  • Posted on: 2 July 2024
  • By: Redacția ApTI

ApTI, parte a rețelei European Digital Rights, a semnat o scrisoare deschisă care adresează viitorul pe care organiațiile semnatare și-l doresc, acum că președenția Belgiei în Consiliul Uniunii Europene a fost al patrulea mandat care a eșuat să găsească o formă a propunerii de regulament supranumită #ChatControl. Redăm aici conținutul scrisorii, tradus în limba română.

--

Declarație privind viitorul Regulamentului CSA


La 20 iunie 2024, președinția belgiană a Consiliului UE a devenit a patra țară care nu a reușit să negocieze un acord privind controversatul regulament privind abuzul sexual asupra copiilor (Regulamentul CSA).


Acest scenariu neobișnuit este un simptom al faptului că propunerea inițială era greșită și avea o abordare defectuoasă. Prezentată de Comisia Europeană în 2022, această lege a fost denumită "Chat Control" deoarece, după cum a confirmat comunitatea juridică și tehnică, ar echivala cu o monitorizare generalizată a comunicațiilor private și ar submina securitatea digitală prin spargerea criptării. Proiectul nici nu a adus dovezi că și-ar atinge obiectivul de a proteja copiii.


În pofida a doi ani de negocieri interne intense, Consiliul UE - care reprezintă guvernele statelor membre ale UE - nu a reușit să ajungă la un consens cu privire la propunere. Mai multe state membre, în special Polonia și Germania, au solicitat confirmarea faptului că viitoare lege ar fi compatibilă cu Carta drepturilor fundamentale a UE. Directoratul general responsabil al Comisiei Europene, DG HOME, nu a fost în măsură să ofere astfel de garanții - în schimb, s-a confruntat cu scandaluri legate de conflicte de interese și de direcționarea unor reclame în sprijinul acestei legi, pe baza vizării ilegale a religiei oamenilor.


Această incapacitate de a ajunge la un acord reflectă faptul că nu există o soluție magică la problema gravă, complexă și înrădăcinată social a abuzului sexual asupra copiilor. A crede că tehnologia defectuoasă a IA este soluția este echivalent cu tehno-soluționismul și a fost intens criticată, inclusiv:


Cel mai recent, comisarul european pentru valori și transparență a atras atenția publicului atunci când a recunoscut oficial - pentru prima dată - că propunerea de regulament CSA ar subminează criptarea. Aceasta ar trebui să fie ultima picătură pentru legiuitorii UE, dovedind că această propunere nu este adecvată scopului.


Noi, subsemnatele, organizații pentru drepturile digitale, drepturile omului și drepturile/protecția copiilor, facem, prin urmare, următoarele recomandări:
1. Consiliul și Parlamentul European ar trebui să solicite Comisiei Europene să retragă proiectul de regulament CSA și, în schimb:
i. Să colaboreze cu grupurile pentru drepturile copilului, cu apărătorii protecției copilului, cu grupurile pentru drepturile omului în domeniul digital, experți în securitate cibernetică și alți experți în tehnologie pentru a dezvolta noi soluții tehnice și soluții non-tehnice care sunt legale, direcționate și fezabile din punct de vedere tehnic, acolo unde acestea sunt necesare;
ii. Concentrarea asupra punerii în aplicare a Legii privind serviciile digitale (Digital Services Act - DSA) pentru a se asigura că conținutul ilegal este adresat rapid și proporțional;
2. Statele membre ale UE ar trebui să investească în capacitatea și resursele liniilor naționale de protecție a copilului, inclusiv prin creșterea gradului de conștientizare a existenței acestor linii telefonice de urgență și sporirea capacității acestora de a sprijini victimele și supraviețuitorii;
3. Statele membre ale UE ar trebui să urmărească prevenirea primară, inclusiv să investească în programe de prevenire pentru potențialii infractori sau recidiviști, transformând sistemele polițienești și judiciare pentru a se asigura că acestea sunt prietenoase cu copiii, impunând verificarea cazierului judiciar pentru persoanele care lucrează cu copiii, sporirea educației și alte măsuri societale care vor fi mai eficiente în stoparea abuzurilor înainte ca acestea să se producă.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.