Blocarea site-urilor și Carta drepturilor fundamentale a UE

  • Posted on: 12 November 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.21

În data de 2 noiembrie 2012, EDRi a transmis comisarului european Cecilia Malmström o scrisoare privind contradicția juridică referitoare la blocarea site-urilor web, arătând că este necesară soluționarea acestei probleme pentru ca statele membre UE să respecte prevederile Cartei drepturilor fundamentale a UE.

Stimată Doamnă Comisar Malmström

După cum știți, statele membre pot decide să blocheze accesul la site-uri web conținând materiale cu abuzuri asupra copiilor, în conformitate cu Directiva privind combaterea pornografiei infantile și abuzului sexual și exploatării sexuale a copiilor.

Deși susținem lupta împotriva acestor infracțiuni, sistemul juridic al Uniunii Europene este clar în ceea ce privește faptul că activitățile de natură infracțională trebuie abordate într-un cadru care respectă statul de drept și drepturile fundamentale. Acest principiu este reflectat în art.52 al Cartei drepturilor fundamentale a UE, care prevede:

 “1. Orice limitare a exercitării drepturilor și libertăților recunoscute prin această Cartă trebuie să fie prevăzută prin lege și să respecte esența acestor drepturi și libertăți. (…)”

Acest principiu este clar și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Uniunea Europeană negociind în momentul de fată aderarea la acest instrument internațional. Art.10(2), spre exemplu, prevede că restricționarea exercitării drepturilor trebuie să fie “prevăzută prin lege”.

În cadrul procesului de elaborare a Directivei, Comisia a evaluat impactul diferitelor opțiuni politice și a ajuns la următoarea concluzie:

 “ (…) încurajarea acțiunilor de auto-reglementare ale ISP-iștilor, prin care aceștia blochează accesul la pagini de Internet conținând materiale cu pornografie infantilă ar echivala cu o ingerință în exercitarea dreptului la liberă exprimare prevăzut în art.10 al Convenției europene a drepturilor omului (art.11 al Cartei UE). În conformitate cu prevederile Convenției, așa cum acestea au fost interpretate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului din Strasbourg, în vederea respectării drepturilor fundamentale, astfel de ingerințe trebuie să fie prevăzute prin lege și necesare într-o societate democratică în scopul atingerii unor interese importante, precum prevenirea infracțiunilor.”

 În această analiză, serviciile Comisiei au admis în mod clar și corect faptul că astfel de acțiuni de blocare ar reprezenta o ingerință în drepturile fundamentale și ar necesita o bază legală. Suntem întru totul de acord cu această interpretare, care s-a pierdut însă în cadrul procesului legislativ, ajungându-se la adoptarea art.47 al Directivei, care conține următoarele comentarii referitoare la mecanismele de blocare:

 “În acest context, Directiva nu aduce prejudicii acțiunilor voluntare întreprinse de către industria Internet în vederea prevenirii utilizării abuzive a serviciilor furnizare și nici susținerii, de către statele membre, a acestor acțiuni.”

Adoptarea noii Directive poziționează în mod clar chestiunea blocării materialelor abuzive în cadrul ariei de implementare a Cartei drepturilor fundamentale, în timp ce studiul de impact realizat de Comisie, deși nu are caracter obligatoriu, arată că atât considerentul 47 al Directivei, precum și activitățile întreprinse în anumite state membre (Danemarca, Suedia și Marea Britanie, spre exemplu) sunt contrare Cartei.

În aceste condiții, solicităm Comisiei să ia măsuri pentru a asigura conformitatea activităților desfășurate la nivel european (cum ar fi blocarea “voluntară” din Suedia, Danemarca și alte state) cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale. Structurile guvernamentale au la bază principiul potrivit căruia procesele decizionale transparente și democratice generează cele mai eficiente și proporționale măsuri pentru gestionarea infracțiunilor grave – protecția copiilor este prea importantă pentru a fi lăsată în seama unor aranjamente ad-hoc, netransparente și impredicitibile și al căror caracter util nu a fost demonstrat.

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.