Recomandări Communia: despre proprietate intelectuală şi domeniul public digital

  • Posted on: 28 May 2012
  • By: Redacția ApTI

Communia - The European Thematic Network on the Digital Public Domain (Rețeaua Tematică Europeană privind Domeniul Public Digital) a publicat recent un raport prin care face câteva recomandări referitoare la drepturile de proprietate intelectuală şi domeniul public digital. Acestea se adresează în primul rând Comisiei Europene, dar şi statelor membre UE, bibliotecilor naţionale, industriei, grupurilor de experţi şi altor entităţi care pot promova sau influenţa decizii referitoare la domeniul public.

Recomandările sunt următoarele:

1. Durata de protejare a operelor ar trebui redusă. Perioada excesiv de mare acordată drepturilor de autor combinată cu o absență a unor formalități (n.n. trasee binecunoscute de autori și de edituri deopotrivă care să fie recunoscute ca practică unitară) constituie un important impediment pentru accesibilitatea culturii și cunoașterii noastre comune.

2. Perioada propusă pentru a fi extinsă în cazul interpreților și a înregistrărilor va afecta domeniul public și nu ar trebui să fie implementate.

3. Armonizarea excepțiilor și a limitărilor Directivei privind Drepturile de Autor între statele membre concomitent cu deschiderea listei exhaustive astfel încât prerogativele utilizatorilor să poată fi adaptate transformărilor tehnologice continue.

4. Ca o condiție necesară pentru deschiderea potențialului cultural, educațional și economic al domeniului public, identificarea operelor aflate în domeniul public ar trebui să se facă ușor și fără consum de resurse prin simplificarea și armonizarea regulilor privind perioadele de protecție și cele care specifică aspectele teritorialității pentru aplicarea acestora.

5. Reproducerile digitale ale operator care sunt în Domeniul Public trebuie să aparțină domeniului public. Utilizarea operelor în domeniul public nu ar trebui limitate în niciun fel: legal sau tehnic.

6. Orice încercare neonestă și înșelătoare de a folosi operele aflate în domeniul public trebuie declarată în afara legii. Încercările neoneste sau înșelătoare de a exercita vreun drept asupra operelor aflate în domeniul public trebuie sancționată.

7. Domeniul public trebuie protejat de efectele adverse ale măsurilor tehnice de protecție a conținutului. Evitarea acestor funcții de protecție trebuie să fie permisă  atunci când sunt exercitate drepturile utilizatorilor menționate în Excepții și Limitări sau atunci când sunt utilizate operele aflate în domeniul public. Utilizarea acestor funcții pentru a împiedica sau încălca nodurile de utilizare permise ale operelor protejate trebuie să fie sancționate.

8. Pentru a preveni protejarea inutilă și nedorită a operelor de autor, deplina protecție prin drepturile de autor trebuie acordată doar operelor care au fost înregistrate de acesta. Operele care nu au fost înregistrate nu ar trebuie să beneficieze decât de protecția oferită prin drepturile morale.

9. Europa are nevoie de un sistem pan-european eficient care să garanteze utilizatorilor accesul deplin la operele orfane. Excepțiile obligatorii și licențierea colectivă extinsă în combinație cu un fond de garantare ar trebui să fie investigate. Orice solicitare pentru investigație atentă (diligent search) ar trebui să fie proporțională cu abilitatea utilizatorilor de a descoperi deținătorii drepturilor de autor.

10. Instituțiile de memorie trebuie să fie capacitate pentru a-și îndeplini funcția lor tradițională în mediul online. Pentru a putea oferi acces la cunoaștere și cultură instituțiile trebuie să beneficieze de excepții armonizate și limitări cu titlu obligatoriu care să le permită să-și pună online colecțiile în scopuri necomerciale.

11. Proiectele de digitizare care primesc finanțare publică trebuie să se asigure că măcar tot conținutul digitizat este disponibil publicului online. Ar trebui luată în calcul și libera redistribuire a conținutului digitizat deoarece este considerat a fi un lucru benefic pentru durabilitatea accesului la patrimoniul cultural digitizat.

12. Accesul la opere protejate prin drepturile de autor destinate educației și cercetării trebuie să fie ușurat prin întărirea excepțiilor și limitărilor existente și prin extinderea acestora pentru a acoperi cazurile de utilizare dincolo de limita instituțiilor de educație formală. Toată cercetarea finanțată din resurse publice, precum și resursele educaționale trebui să fie făcute disponibile ca materiale cu acces deschis.

13. Directiva privind informațiile din sectorul public trebuie să fie lărgită prin creșterea ariei de acoperire, incluzându-se instituțiile de memorie finanțate din surse bugetare - așa cum sunt muzeele sau galeriile - întărindu-se prin mandatul care spune că informațiile din sectorul public vor fi liber accesibile tuturor pentru a fi utilizate și reutilizate fără nicio restricție.

14. Pentru a sprijini cultura care apare, una a partajării, ar trebui explorate sisteme de recompensare alternative pentru operele protejate prin drepturile de autor și modele culturale care să folosească modele privind costurile fixe.

Mai multe detalii pe site-ul kosson.ro

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.