Raport Skype privind solicitările autorităților de acces la date

  • Posted on: 15 April 2013
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 11.7

În primul său raport privind transparența – Raport privind solicitările autorităților responsabile cu aplicarea legii din anul 2012 (2012 Law Enforcement Requests Report), Microsoft explică felul în care abordează solicitările de acces la date venite din partea autorităților responsabile cu aplicarea legii din întreaga lume. Raportul include informații și date detaliate referitoare la platforma sa de comunicare Skype, aceasta fiind prima clarificare publică referitoare la statutul legal și jurisdicțional al companiei, de la achiziționarea Spype de către Microsoft în 2011.

Publicarea raportului vine după o serie de presiuni exercitate asupra Microsoft de către societatea civilă; în ianuarie 2012, peste 40 de organizații (inclusiv Access și EDRi) și 60 de indivizi au cerut Microsoft, printr-o scrisoare deschisă, să publice un raport de transparență și să clarifice obligațiile, practicile și politice de divulgare  ale companiei.

Atenția publică acordată Skype are un motiv bun: platforma are peste 663 de milioane de utilizatori și este un instrument crucial pentru activiști și apărători ai drepturilor omului, care depind de acest serviciu. În absența altor opțiuni semnificative sau funcționale pentru canale de comunicație sigure, acești utilizatori trebuie să știe urgent dacă pot utiliza cu incredere în Skype pentru conversații cu caracter sensibil.

Raportul Microsoft separă datele Skype de restul datelor Microsoft, explicând faptul că Skype operează în baza legislației din Luxemburg și Uniunea Europeană, unde își are sediul, și continuă să prelucreze și să înregistreze în mod diferit față de compania mamă solicitările de la autoritățile responsabile cu aplicarea legii. Efectul acestor structuri paralele de raportare ínseamnă că există mai puține date holistice despre natura solicitărilor adresate Skype, inclusiv cu privire la respingerea solicitărilor nevalide, dar mai multă claritate asupra volumului solicitărilor adresate în mod direct Skype.

Într-o declarație care însoțește publicarea raportului, Microsoft indică faptul că „politicile și practicile de raportare ale Skype sunt acum conforme cu politicile de raportare ale Microsoft și toate datele vor fi furnizate într-un format consistent.” Deși nu se afirmă în mod explicit, declarația indică faptul că atât timp cât Skype rămâne bazat în Uniunea Europeană, datele conexe vor continua să fie raportate separat față de alte produse Microsoft.

Deși este încurajator să vedem că Microsoft publică un prim raport de transparență care include date privind Skype, multe dintre aspectele semnalate de către societatea civilă în scrisoarea din ianuarie 2012 nu au fost însă abordate.

Informații suplimentare:

(Articol de Raegan MacDonald – observator EDRi)

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.