Raport Consumers International privind 26 de sisteme naţionale de protecţie a proprietăţii intelectuale

  • Posted on: 20 April 2011
  • By: Redacția ApTI

"IP Watchlist” este numele unui raport publicat anual (începând cu 2009) de către Consumers International cu privire la sistemele de protecţie a proprietăţii intelectuale (legislaţii naţionale şi modalitatea de implementare a acestora) existente în anumite state şi la modul în care aceste sisteme se raportează la consumatori.

Raportul de anul acesta evaluează sistemele naţionale de proprietate intelectuală din 26 de ţări (printre care şi România, al carei raport a fost scris de ApTI prin Bogdan Manolea), prezentând modul în care acestea promovează şi susţin nu doar interesele deţinătorilor drepturilor de proprietate intelectuală, ci şi interesele consumatorilor şi dreptul acestora de a avea acces liber la cunoaştere.

Pentru fiecare dintre cele 26 de ţări analizate există rapoarte detaliate care prezintă o serie de informaţii referitoare la: cadrul de reglementare existent pe plan naţional în domeniul propietăţii intelectuale, sfera de aplicare a dreptului de autor şi durata protecţiei conferite prin acest drept, libertatea de a ccesa şi utiliza materialele protejate de drepturi de autor, libertatea de a pune în comun şi de a transfera aceste materiale, administrarea şi aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Raportul semnalează o serie de chestiuni problematice pentru multe dintre ţările analizate: protecţia prin drept de autor a copiilor digitale temporale, gradul de uşurinţă/de dificultate cu care un material poate fi plasat în domeniul public, caracterul legal/nelegal al materialelor care rezultă în urma prelucrării operelor protejate şi care sunt utilizate în scopuri necomerciale, posibilitatea impunerii unor sancţiuni în cazul în care se constată obstrucţionarea exercitării, de către consumatori, a drepturilor de utilizare pe care le au în raport cu materiale protejate prin drepturi de autor.

Pe baza informaţiilor prezentate în rapoartele de ţară a fost realizat un clasament al statelor în funcţie de gradul în care interesele consumatorilor sunt susţinute în raport cu sistemele de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală.  Surprinzător sau nu, locul 1 este ocupat de către Republica Moldova (a cărei legislaţie privind drepturile de autor a fost evaluată ca fiind cea mai “consumer-friendly”), urmată de Statele Unite ale Americii şi India. La polul opus se află Thailanda, Chile şi Marea Britanie, în timp ce România este poziţionată pe locul 15 între cele 26 de state analizate.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.