BEREC publică versiunea inițială a ghidului de implementare al Regulamentului privind neutralitatea Internetului și lansează consultarea publică

  • Posted on: 6 June 2016
  • By: Redacția ApTI

Astăzi, 6 Iunie 2016, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (BEREC) publică versiunea inițială ghidului de implementare al Regulamentului privind neutralitatea Internetului și lansează consultarea publică privind acest ghid. Consultarea va dura 6 săptămâni, până pe 18 Iulie.

Lansarea va avea loc la ora 14:30 CEST / 15:30 EEST și va putea fi va putea fi urmărită prin streaming live pe website-ul BEREC. Interacțiunea în timp real cu vorbitorii va fi posibilă prin intermediul contului Twitter al BEREC (#BERECpublic) sau al adresei de e-mail press@berec.europa.eu. Înregistrarea sesiunii va fi postată pe website-ul BEREC (http://berec.europa.eu/) și pe canalul YouTube al BEREC (https://www.youtube.com/user/bereceuropaeu).

Versiunea inițială a ghidului, care va fi lansată astăzi, a fost dezvăluită încă de săptămâna trecută, aceasta fiind publicată într-o revistă online din Franța și de Netzpolitik.org (PDF, 20 MB).

O trecere rapidă prin textul versiunii inițiale a ghidului dezvăluie un text relativ bun, dar și relativ vag și care poate lăsa deschise o serie de portițe pentru furnizorii de servicii de acces la Internet (Internet access service providers – ISP) care ar putea încerca să încalce principiile neutralității Internetului expuse în Regulament.

Zero-rating

Practicile de tip zero-rating se referă la acorduri comerciale între ISP-uri și furnizori de servicii online astfel încât traficul de date generat de folosirea acestor servicii de către abonații ISP-urilor să nu fie contorizată la limitele de trafic lunar ale acestora. Acest tip de practică este foarte răspândit în Europa și are efecte vădit anti-competitive. Furnizorii mari de servicii online își pot folosi influența pentru a încheia astfel de înțelegeri cu ISP-urile, în timp ce furnizorii mici de servicii online nu pot face asta, astfel fiind create bariere la intrarea pe piața a noi competitori, ceea ce duce la o reducere a inovației și a alternativelor disponibile utilizatorilor.

Ghidul nu interzice din oficiu zero-rating-ul (așa cum s-a întâmplat în India și Olanda, de exemplu), ci instruiește autoritățile de reglementare în telecomunicații (național regulatory agencies – NRA) să trateze problema zero-rating-ului analizând fiecare caz în parte. Problema ridicată de această abordare este că, în funcție de expeditivitatea NRA-urilor, procesul de rectificare a unor situații anti-concurențiale de pe piața de telecomunicații riscă să nu fie neapărat unul rapid. De asemenea, această abordare riscă să creeze incertitudine și situații care vor fi clarificate doar în instanță, cu costuri semnificative pentru părțile implicate

Managementul traficului

Traficul de date prin rețelele ISP-urilor ar trebui să fie tratat într-un mod cât mai agnostic și mai puțin discriminator, astfel încât să nu fie discriminate unele tipuri de trafic în favoarea altora. Ghidul interzice discriminarea traficului de același tip în funcție de aplicația/serviciul care îl generează. De exemplu, traficul de VoIP generat de două aplicații diferite nu va putea fi tratat în mod diferit, sau traficul de video streaming generat de două servicii diferite nu va putea fi tratat în mod diferit. De asemenea traficul criptat nu va putea fi discriminat.

În privința practicilor de management al traficului, slăbiciunea ghidului este că permite ISP-urilor să gestioneze traficul prin rețelele proprii folosind o abordare care clasifică traficul în clase de trafic. Așadar, traficul de VoIP va putea fi tratat diferit de traficul de video streaming, care la rândul lui va putea fi tratat diferit de traficul de web sau de email. Pericolul aici este ca traficul generat de anumite aplicații sau servicii să fie catalogat în categoria greșită și, astfel, să fie tratat în mod defavorabil în comparație cu cel al competitorilor.

Servicii specializate

Conceptul de servicii specializate este problema cea mai mare a abordării neutralității Internetului din Uniunea Europeană. Aceste servicii sunt definite drept un tip de servicii care nu pot fi furnizate în mod corect prin Internetul clasic, așadar necesitând un tratament special. Acest concept a fost împins în față drept un cal troian pentru a ocoli principiile neutralității Internetului. Din fericire, atât Regulamentul cât și ghidul stipulează că orice serviciu care poate fi furnizat prin Internetul clasic, nu poate fi catalogat drept un serviciu specializat. În realitate, ținând cont de asta, este foarte greu de dat exemple valide de servicii specializate. În text se face referire la aplicații de tip Internet of Things, VoLTE sau linear broadcasting IPTV. Chiar aceste exemple sunt o victorie pentru preoponenții neutralității Internetului pentru că VoLTE este doar un caz foarte restrâns de VoIP iar linear broadcasating IPTV este un caz foarte restrâns de IPTV, ambele fiind niște abordări ale unor industrii vechi (telefonie mobilă analogică, respectiv televiziune prin cablu analogică) care încearcă să își mențină relevanța într-o lumea a Internetului.

Problema cea mai mare cu serviciile specializate este că, deși ghidul spune ca acestea nu pot fi oferite dacă furnizarea acestora ar diminua lățimea de bandă pentru utilizatorii de Internet normal, în unele situații, cum ar fi Internetul mobil, furnizarea acestora nu poate avea loc fără a ocupa din lățimea de bandă disponibilă pentru Internetul normal. Și chiar în situațiile în care lățimea de bandă totală este suficientă (conexiuni prin cablu de cupru/fibră optică), regulamentul permite ca serviciile specializate, atunci când sunt activate, să consume din lățimea de bandă a Internului normal pentru utilizatorul care a activat respectivul serviciu specializat

Save the Internet

Campania Save the Internet a fost inițiată pentru a ajuta cetățenii să răspundă la consultarea publică a BEREC în cel mai ușor mod cu putință. Site-ul campaniei este deja activ și tradus în 8 dintre limbile Uniunii Europene, inclusiv în limba română. Mergi acolo și ajuta la salvarea Internetului!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.