Propunere de Regulament privind o legislaţie europeană comună în materie de vânzări

  • Posted on: 17 October 2011
  • By: Redacția ApTI

Propunerea, elaborată de către Comisia  Europeană, are ca scop crearea unui sistem comun, dar opţional, de drept al contractelor, care să fie identic pentru toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, astfel încât comercianţii să nu se mai confrunte cu dificultăţile generate de aplicarea mai multor legislaţii naţionale în materie contractuală, iar consumatorii să se bucure de acelaşi nivel ridicat de protecţie în toate statele membre.

Această legislaţie ar urma să se aplice contractelor transfrontaliere privind vâzarea de bunuri, precum şi contractelor cu conţinut digital, precum muzică, filme, programe informatice sau aplicaţii pentru telefoane inteligente, şi numai în cazul în care ambele părţi, comerciantul şi consumatorul, îşi exprimă în mod voluntar şi expres acordul.

Parcurs:

Informaţii suplimentare:

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.