Proiectul MAPPING

  • Posted on: 3 May 2014
  • By: Redacția ApTI

Asociația pentru Tehnologie și Internet participă în proiectul european MAPPING (Managing Alternatives for Privacy, Property and INternet Governance) finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cadru 7, secțiunea "Science in Society", subsecțiunea "Mobilisation and Mutual Learning" alături de alți 12 parteneri din Uniunea Europeană.

Scopul proiectului MAPPING este de a oferi o înțelegere comprehensivă asupra multiplelor aspecte economice, sociale, juridice și etice privind recentele schimbări legate de Internet, precum și a consecințelor lor pentru indivizi și societate. MAPPING va investiga și dezbate politicile ce se axează pe inovație, modele de afaceri și cadrul legal de implementare a Agendei Digitale pentru Europa, precum și modificările necesare pentru a stabili o structură de guvernanță potrivită pentru susține un cadru perpetuu de inovare în UE. Cheia succesului proiectului este mobilizarea unui spectru larg de părți interesate de tehnologia informațiilor și a comunicațiilor (TIC) atât din statele membre, cât și din țările asociate - inclusiv academicieni, factori de decizie la nivel de politici sau pe plan legislativ, furnizori de servicii Internet, organisme europene sau internaționale de guvernare a Internetului, ONG-uri și organizații ale societății civile.
 
Proiectul va oferi acestor actori un forum de discuții pentru a dezbate în cunoștință de cauză problemele legate de tranziția digitală, cum ar fi protecția online a datelor cu caracter personal și a drepturilor de proprietate intelectuală, modelele de afaceri și serviciile de e-guvernare ce se bazează pe utilizarea datelor cu caracter personal, exploatarea economică a drepturilor de proprietate intelectuală și a accesului deschis la inovație. MAPPING va crea un plan de acțiune și va prezenta îndrumări privind politici publice viabile, bazate pe o perspectivă multidisciplinară asupra celor mai recente și previzibile evoluții în TIC, luând în considerare interesele conflictuale, percepțiile și practicile diferiților actori societali care modelează viitorul tehnologic al UE. Astfel, MAPPING va contribui în mod semnificativ la crearea unui cadru care să permită finalizarea tranziției digitale și îmbunătățirea climatului de inovare în UE.
 
Mai multe informații pe mappingtheinternet.eu
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.