Ordonanţă de urgenţă nr.13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice - aprobată

 • Posted on: 30 March 2011
 • By: Redacția ApTI

  Noul cadru european de reglementare în sectorul comunicaţiilor electronice conţine o serie de prevederi noi referitoare la protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal:

 • informarea utilizatorii cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal;
 • garantarea securităţii serviciilor de comunicaţii electronice;
 • protecţie sporită faţă de comunicări comerciale nesolicitate (spam);
 • stabilirea condiţiilor în care se poate realiza stocarea de informaţii sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator (“cookies”)

Termen de transpunere în legislaţia naţională: 25 mai 2011.

Parcurs legislativ:

 • 7 octombrie 2011: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale publică pe site-ul său proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
 • 2 noiembrie 2011: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale organizează o dezbatere publică pe marginea proiectului de ordonanţă de urgenţă.
 • 24 aprilie 2012: Guvernul adoptă Ordonanţă de urgenţă nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
 • 26 aprilie 2012: Ordonanţă de urgenţă nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice este publicată în Monitorul Oficial al României;
 • 2 iunie 2012: Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.13/2012 este prezentat în Biroul Permanent al Senatului (nr. L216/2012) şi trimis pentru raport Comisiei juridice, de disciplină, imunităţi şi validări şi pentru avize Comisiei economice, industrii şi servicii, Comisiei pentru afaceri europene şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi;
 • 22 mai 2012: aviz favorabil din partea Comisiei pentru afaceri europene;
 • 24 mai 2012: aviz favorabil din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi;
 • 18 iunie 2012: aviz favorabil din partea Comisiei economice, industrii şi servicii;
 • 20 iunie 2012: raport favorabil cu amendamente din partea Comisiei juridice, de disciplină, imunităţi şi validări;
 • 25 iunie 2012: plenul Senatului decide retrimiterea proiectului de lege pentru raport suplimentar la Comisia juridică, de disciplină, imunităţi şi validări ;
 • 4 septembrie 2012 : proiectul de lege este adoptat tacit de către Senat ;
 • 10 septembrie : proiectul de lege este înregistrat pentru dezbatere la Camera Deputaţilor (PLx nr.319/2012) şi transmis pentru raport Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru avize Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;
 • 19 septembrie 2012: aviz favorabil din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;
 • 25 septembrie 2012: aviz favorabil din partea Comisiei pentru industrii şi servicii;
 • 4 octombrie 2012: raport de adoptare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi Comunicaţiilor;
 • 9 octombrie 2012: proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.13/2012 este adoptat de către Camera Deputaţilor (forma adoptată de Camera Deputaţilor);
 • 17 octombrie 2012: proiectul de lege este transmis Preşedintelui României pentru promulgare;
 • 26 octombrie 2012: legea este promulgată de preşedintele României şi devine Legea nr.189/2012.

 

Acţiuni ApTI:

Legislaţie

 • Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protejarea vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
 • Directiva 2009/136/CE de modificare a Directivelor 2002/22/CE, a Directivei 2002/58/CE şi a Regulamentului (CE) nr.2006/2004 privind cooperarea între autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului;
 • Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Autorităţi relevante

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.