Înțelegerea Accesului Deschis

  • Posted on: 21 March 2012
  • By: Redacția ApTI

Având în vedere obiectivul său de promovare și susținere a unei lumi digitale libere și deschise, ApTi a răspuns inițiativei lansate de către comunitatea virtuală Kosson și a semnat Înțelegerea Accesului Deschis - un document prin care se recunoaște importanța accesului deschis, prin orice mijloace, la resurse de informare electronice.

Înțelegerea subliniază faptul că accesul deschis înseamnă că utilizatorilor le este permis să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute sau să acceseze resurse, să le parcurgă pentru a le indexa, să le paseze ca date sau să le folosească în orice alt scop permis, fără bariere financiare, legale sau tehnice altele decât cele inseparabile de accesul în sine la aceste resurse.

Semnatarii acestei înțelegeri își propun ca obiective:

  • creșterea nivelului de cunoaștere al părților implicate în modelele de publicare cu acces deschis;
  • sprijinirea elaborării de politici pentru accesul deschis în domeniul cercetării, guvernamental și al patrimoniului cultural;
  • responsabilizarea autorilor prin explicarea beneficiilor dintr-o mai bună gestionare a propriilor drepturi de autor;
  • stabilirea unei infrastructuri la nivel național care să susțină și să faciliteze creșterea în număr a operelor cu acces la text integral, seturi de date și resurse agreate.

Documentul este disponibil spre semnare tuturor celor care susțin ideea de acces deschis la resursele de informare electronică: specialiști în domeniul informării, cercetători, instituții publice și private, studenți, publicul larg.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.