Revizuirea cadrului de reglementare privind protecţia datelor cu caracter personal

  • Posted on: 30 March 2011
  • By: Redacția ApTI

Comisia Europeană intenţionează să revizuiască cadrul de reglementare privind protecţia datelor cu caracter personal (reprezentat, în principal, de  Directiva nr.95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date), pentru a consolida drepturile indivizilor cu privire la protecţia datelor personale şi a asigura un cadru legal european clar şi coerent în acest domeniu.

Acţiuni

Propunerea de regulament

Propunerea de directivă

Informaţii suplimentare

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.