Propunere de cod de bune practici pentru serviciile de găzduire

  • Posted on: 6 April 2011
  • By: Redacția ApTI

Unul dintre obiectivele ApTI este acela de a promova şi propune standarde de calitate a serviciilor societăţii informaţionale, pentru a contribui astfel la promovarea intereselor utilizatorilor de Internet si a serviciilor online.

În acest context, ApTI a elaborat o propunere de Cod de bune practici pentru serviciile de găzduire (web hosting), care este pus acum pentru dezbatere publica, care să servească drept punct de reper atât pentru furnizorii de astfel de servicii (existenţi şi potenţiali) în stabilirea standardelor de calitate pentru serviciile furnizate, cât şi pentru utilizatorii acestor servicii, în identificarea acelor servicii care răspund propriilor cerinţe.

Codul îşi propune să definească un set de bune practici minime şi dezirabile pentru furnizorii de servicii de găzduire, având rolul de a asigura respectarea intereselor utilizatorilor de astfel de servicii.

ApTI a identificat 19 potenţiale „bune practici”, care se referă la: informaţiile pe care furnizorul trebuie să le ofere potenţialului client, procedurile de înregistrare şi transfer de nume de domenii (în cazurile în care furnizorul oferă atât servicii de găzduire, cât şi servicii de înregistrare de nume de domenii), procedurile prin care clienţii pot transmite plângeri, sesizări, solicitări de informaţii sau de asistenţă tehnică şi obligaţiile furnizorului în aceste situaţii, caracteristicile tehnice ale serviciilor furnizate şi obligaţiile furnizorilor în cazul întreruperii sau suspendării serviciilor, măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţiei datelor cu caracter personal, obligaţia furnizorilor de a-şi informa în prealabil clienţii despre încetarea activităţii.

Scopul final al acestei iniţiative este ca un astfel de cod de bune practici să poată să fie însuşit de către furnizori de servicii de găzduire, ca şi instrument de autoreglementare, şi să fie adus la cunoştinţa utilizatorilor finali.

În acest sens, supunem dezbaterii publice proiectul nostru de Cod de bune practici pentru servicii de găzduire şi invităm atât furnizorii de servicii de găzduire cât şi utilizatorii să îşi exprime punctul de vedere şi să ne transmită eventualele comentarii şi sugestii la adresa info la apti punct ro.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.