Carta drepturilor cititorilor pentru cărţile digitale

  • Posted on: 6 April 2011
  • By: Redacția ApTI

 “Istoria cărţilor” a fost marcată, în ultimii ani, de o schimbare tehnologică semnificativă: apariţia cărţilor electronice şi a dispozitivelor de citire a acestor cărţi. La fel ca majoritatea evoluţiilor tehnologice, aceste cărţi digitale prezintă o serie de avantaje: furnizare rapidă (descărcare de pe un anumit site vs furnizrea prin curier), posibilitatea de a efectua cu uşurinţă căutări, analize şi editări pe textul unei cărţi electronice, eliminarea riscului furtului sau distrugerii fizice a unei cărţi tradiţionale. Există însă şi o serie de probleme asociate cărţilor digitale, una dintre cele mai importante fiind reprezentată de “managementul drepturilor digitale” (DRM – digital rights management), un mecanism tehnic menit să controleze accesul la conţinut digital şi să restricţioneze funcţionalitatea produselor în care este încorporat. Aceste restricţii afectează: controlul pe care proprietarul ar trebui să îl poată exercita asupra cărţii electronice achiziţionate, protecţia consumatorului, viaţa privată, libertatea de a citi, posibilitatea de “utilizare” în comun a cărţilor digitale (după modelul bibliotecilor clasice).

Astfel îşi justifică Alycia Sellie (Biblioteca Colegiului Brooklyn) şi Matthew Goins (expert independent în tehnologie) iniţiativa de a lansa o Cartă a drepturilor cititorilor  pentru cărţi digitale şi de a atrage atenţia asupra limitărilor pe care actualele cărţi electronice, majoritatea protejate prin DRM, le aduc drepturilor cititorilor (drepturi de care aceştia, în calitate de cititori de cărţi în format tipărit, se bucură în prezent şi care nu ar trebuie afectate de evoluţiile tehnologice).

Carta defineşte 5 drepturi de care ar trebui să se bucure cititorii de cărţi electronice:

  1. posibilitatea de a păstra, arhiva şi transfera operele achiziţionateş
  2. posibilitatea de a crea o copie în format tipărit a operei în întregime;
  3. cărţile electronice ar trebui să fie puse la dispoziţie într-un format deschis (să poată fi citite şi pe calculator, nu numai printr-un dispozitiv special);
  4. posibilitatea de a alege echipamentele tehnice pentru accesarea cărţilor digitale (de ex. posibilitatea ca, peste trei ani, atunci când dispozitivul pentru citirea de cărţi electronice nu mai funcţionează, să poţi citi cartea cu ajutorul unui alt echipament);
  5. informaţiile personale ale citititorului trebuie să rămână confidenţiale (informaţiile referitoare la ce, când şi cum citim să nu fie stocate, vândute sau folosite în scopuri de marketing).

Mai multe informaţii despre această iniţiativă şi despre cum o puteţi promova (indifferent că sunteţi cititori, autori sau bibliotecari) găsiţi, în limba română, pe site-ul Kosson şi, în limba engleză, pe site-ul dedicat iniţiativei.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.