O nouă broșură EDRI – drepturile omului și aplicarea privată a legii

  • Posted on: 27 February 2014
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 12.4

EDRi a publicat o broșură care analizează modul în care măsurile „voluntare” de aplicare a legii, adoptate și implementate de companiile online, contribuie la compromiterea drepturilor fundamentale și a valorii democratice a Internetului.

Fără îndoială, campaniile de succes împotriva SOPA și ACTA au demonstrat potențialul democratic al Internetului. Partajarea de informații prin intermediul mijloacelor sociale de comunicare, protestele online și alte astfel de acțiuni au generat o sinergie care a condus la demonstrații masive împotriva măsurilor de aplicare privată a legii, solicitându-se respingerea sau abandonarea acestora.

Dar ce s-a întâmplat apoi? Broșura publicată analizează, spre exemplu, ce s-a întâmplat cu propunerile din SOPA ca toate companiile de Internet relevante să supravegheze și să pedepsească presupuse încălcări ale legislației SUA în afara granițelor americane. Ce s-a întâmplat după ce reprezentanții aleși în mod democratic au decis să nu adopte aceste măsuri? Poate fi suprinzător, însă fiecare dintre categoriile de companii Internet menționate în secțiunea 104 a SOPA aveau deja sau au încheiat între timp acorduri cu Casa Albă sau la nivelul industriei în vederea implementării de măsuri nebazate pe lege. Democrația dispare astfel.

Este analizat și impactul măsurilor „voluntare” de aplicare a legii asupra protecției drepturilor fundamentale. Constituțiile statelor și dreptul internațional acordă cetățenilor un anumit nivel de protecție față de restricțiile impuse de guverne în exercitarea drepturilor fundamentale. Însă atunci când companiile private sunt convinse să impună „voluntar” astfel de restricții în afara cadrului legal, aceste măsuri de protecție tradiționale dispar. Este îngrijorător faptul că, în loc să ia măsuri pentru a minimiza aceste inițiative, organizațiile internaționale întreprind uneori acțiuni care compromit propriile legislații și principii necontestate anterior. Legea dispare.

Cel mai grăitor exemplu îl constituie Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, care a adoptat un raport, în decembrie 2012, ce pare să ceară în mod neechivoc statelor membre ONU să încalce Convenția Internațională a ONU privind drepturile civile și politice. Raportul solicită statelor membre să obțină date privind comunicațiile de la companii străine, folosind „aranjamente informale” (ceea ce reprezintă o încălcare a articolului 17.1 din Convenție). Raportul aduce laude „aranjamentelor informale” din Marea Britanie referitoare la eliminarea site-urilor web în baza termenilor și condițiilor impuse de furnizorii de servicii Internet, și nu în baza legii, încălcând, astfel, articolul 19 al aceleiași Convenții. 

Secțiunea finală a broșurii prezintă o serie de tactici utilizate de către guverne pentru a convinge companiile Internet să investească în astfel de activități. Sunt analizate, de asemenea, și câteva principii care trebuie să fie respectate pentru a se putea face diferența între măsuri productive și eficiente care să contribuie la realizarea obiectivelor de politici publice și măsuri anti-competitive care compromit drepturile fundamentale și care sunt contrare spiritului dreptului internațional și constituțiilor naționale.

Articol de Joe McNamee

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.