Accesul la legislație în Canada

  • Posted on: 28 February 2013
  • By: Redacția ApTI

Așa cum arătam în articolul anterior, ApTI a fost gazda unui seminar pe tema date legislative deschise. 

În cadrul acestui seminar s-a discutat, printre altele, despre experiența Canadei în acest domeniu. Dl Ivan Mokanov, director executiv al Lexum Canada, a prezentat modelul Institutului Canadian pentru Informații Legislative (Canadian Legal Information Institute – CanLII). CanLII, cel mai mare furnizor online de documente legislative din Canada, oferă utilizatorilor acces liber la legi, reglementări (în formă actualizată) și hotărâri judecătorești adoptate, respectiv emise pe teritoriul Canadei. Din punct de vedere al gradului de utilizare, site-ul CanLII înregistrează 30 000 de vizite pe zi și 20 de milioane de pagini descărcate pe lună. 

În prezentarea sa (disponibilă mai jos), dl Mokanov a subliniat faptul că obligația cetățenilor de a cunoaște legea are ca echivalent dreptul de a cunoaște legea. Statul, care este mandatat de către cetățeni să legifereze,  trebuie să fie transparent în legătură cu procesul legislativ și cu rezultatele acestui proces. Accesul liber și deschis la legislație este important și pentru sectorul economic, întrucât contribuie la securitatea juridică a antreprenorilor și investitorilor, permitându-le acestora să cunoască în orice moment legislația în baza căreia funcționează și pe care trebuie să o respecte. 
 
Statul are responsabilitatea de a face legislația accesibilă într-un mod eficient, însă nu poate face acest lucru singur. În cel mai bun caz, statul trebuie să faciliteze accesul la legislație, creând condițiile pentru ca societatea civilă și sectorul privat să pună în practică inițiative care permit accesul liber la informații legislative; în cel mai rău caz, trebuie să nu stea în calea unor astfel de inițiative.
 
În opinia dlui Mokanov, există trei componente esențiale care contribuie la succesul unui proiect ce urmărește să pună la dispoziția publicului date legislative în format liber și deschis:
- date: statul trebuie să fie cel care are rolul de a furniza datele legislative, fiind sursa acestora date; în plus, statul este cel mai mare utilizator al propriilor date, astfel că are un interes direct în dezvoltarea unui cadru care să permită accesul liber. În ceea ce privește aspectele tehnice, este important ca datele să fie disponibile în formate care sunt “prietenoase cu publicului” (începând cu PDF-uri – cel mai puțin prietenos format, până la XML și interfețe API – cele mai prietenoase). 
- expertiză: persoane cu pregătire tehnică și juridică;
- bani: după lansarea proiectului, următorul pas ar fi căutarea de modele de sustenabilitate. În Canada, CanLII este finanțat prin contribuții anuale ale avocaților.
 
Accesul la date deschise are mai multe avantaje: încurajează inovarea, susține inițiativele societății civile, asigură accesul liber al cetățenilor și îmbunătățește accesul profesioniștilor din domeniul dreptului.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.