Poziția Parlamentului European privind răspunderea ISP-iștilor

  • Posted on: 28 September 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.18

În data de 11 septembrie 2012, Parlamentul European a votat asupra raportului elaborat, din proprie inițiativă, de către Jean-Marie Cavada (EPP, Franța), cu privire la distribuirea online a operelor audiovizuale.

Raportul inițial conținea o serie de termeni suprinzători și potențial problematici referitori la răspunderea operatorilor de rețea. Textul făcea referire la identificarea de “modalități care să încurajeze operatorii de rețea să își standardizeze instrumentele tehnice” în scopul aplicării prevederilor legale privind dreptul de autor, menționând în același timp că tendința actuală este aceea de eliminare a răspunderii operatorilor de rețea. Această abordare este însă eronată, putând conduce la privatizarea cenzurii (aplicarea de măsuri de cenzură de către sectorul privat) și încurajarea aplicării dreptului de autor în afara statului de drept. În plus, printr-o astfel de abordare nu se atinge obiectivul raportului, și anume acela de a promova și dezvolta accesul la conținut cultural.

Din fericire, partea problematică a raportului (pct.59 din raportul final) a fost respinsă de către Parlamentul European în cadrul procedurii de vot final.

Acest vot este important din trei motive.

În primul rând, Parlamentul European ar fi întâmpinat dificultăți în a convinge alte instituții cu privire la credibilitatea sa în acest dosar. Un raport care conține afirmații evident eronate nu poate fi credibil.

În al doilea rând, încurajarea operatorilor de rețea să își standardizeze “instrumentele tehnice” este echivalentă cu încurajarea furnizorilor de servicii Internet să monitorizeze, să filtreze și, posibil, să blocheze accesul la conținut. O astfel de direcție este total opusă recentelor decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, conform cărora protecția proprietății intelectuale nu poate fi pusă mai presus de alte drepturi fundamentale, precum dreptul la viață privată, liberul acces la informație și libertatea de a întreprinde activități comerciale. (cazurile C-70/10 Scarlet/SABAM and C-360/10 SABAM/Netlog). Combinaţia de  “instrumente tehnice” creează motivația, mijloacele și oportunitatea prin care companiile Internet se pot auto-desemna judecători, jurați și executanți ai aplicării prevederilor legale în spațiul online.

În cele din urmă, și cel mai important, votul demonstrează voința Parlamentului European de a depăşi stadiul în care toate chestiunile legate de proprietate intelectuală sunt concentrate asupra aplicării prevederilor legale – în special aplicarea privatizată, de către companiile Internet. Votul reprezintă o inversare clară a abordării asumate de către Parlamentul European în cazul raportului Gallo, adoptat în 2010, prin care se li se solicita ISP-iștilor să adopte “soluții adecvate”, prin “dialog” cu alți actori. Un astfel de dialog a fost stabilit de către Comisia Europeană, care a sugerat implementarea “voluntară” a acelorași tipuri de sisteme de filtrare despre care Curtea de Justiție a UE a decis că încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor.

Votul urmează acceași linie cu avizul privind finalizarea pieței digitale unice, adoptat recent de către Comisia pentru industrii a Parlamentului European  (aviz elaborat de către Aldo Patriciello, Italia, grupul conservator). În acest aviz, parlamentarii europeni și-au concentrat atenția asupra eliminării a numeroase bariere existente în calea serviciilor online europene, solicitând în mod special “o abordare armonizată a excepțiilor și limitărilor privind dreptul de autor”. Acest aviz reflectă o creștere a gradului de conștientizare a faptului că este timpul să nu mai încercăm să utilizăm instrumente disproporționate pentru a aplica un sistem de drepturi de autor lipsit de credibilitate, ci să ne îndreptăm spre o abordare mai credibilă.

Va fi un drum destul de lung până la a adapta actualul cadru de reglementare la revoluția digitală și a elimina barierele care îi împiedică pe consumatorilor să acceseze, să utilizeze și să se bucure de conținutul digital, dar Parlamentul European a arătat că aceasta este direcția pe care dorește să o urmeze.

Articol de Marie Humeau - EDRi

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.