OUG nr.82/2012 - cartea electronica de identitate (aprobata)

  • Posted on: 25 January 2013
  • By: Redacția ApTI

OUG nr.82/2012 reglementează, printre altele, introducerea cărții electronice de identitate, ca act de identitate și document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene. Introducerea acestui concept de carte electronică de identitate are o serie de implicații asupra protecției vieții private și a datelor cu caracter personal, având în vedere categoriile de date care urmează să fie incluse în cartea electronică de identitate, precum și tehnologia aleasă pentru implementarea acestui concept.

Parcurs:

- decembrie 2012: Guvernul României adoptă ordonanţa de urgenţă nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European;

- 11 decembrie 2012: proiectul de lege privind aprobarea OUG nr.82/2012 este înregistrat la Senat pentru dezbatere (L418/2012);

- 21 decembrie 2012:  proiectul de lege este transmis, pentru raport, Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului, şi pentru avize Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi;

- 5 februarie 2013: aviz favorabil al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări;

- 7 februarie 2013: aviz favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi;

- 18 februarie 2013: raport favorabil, de admitere, din partea Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului;

- 19 februarie 2013: proiectul de lege este adoptat de către Senat;

- 25 februarie 2013: proiectul de lege este prezentat în Camera Deputaţilor (PLx 62/2013) şi transmis pentru raport Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru avize: Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru politică externă.

- 5 martie 2013: avize favorabile din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru politică externă;

- 6 martie 2013: aviz negativ din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;

- 26 iunie 2013: raport favorabil, de adoptare, din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

- 26 iunie 2013: proiectul de lege este adoptat de Camera Deputaţilor (vezi forma adoptată);

- 15 iulie 2013: proiectul de lege devine Legea nr.235/2013.

Informaţii suplimentare:

- 20 februarie 2013: Ministerul Afacerilor Interne supune consultării publice proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea dispozitiilor legale din domeniul evidentei persoanelor, actelor de identitate ale cetatenilor români, precum si actelor de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti în România

- martie 2013: Ministerul Afacerilor interne publică anexele la proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea dispozitiilor legale din domeniul evidentei persoanelor, actelor de identitate ale cetatenilor români, precum si actelor de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti în România (Anexele 1-14, Anexa 15, Anexa 16).
 

Acţiuni ApTI:

- ianuarie 2012: Punct de vedere privind OUG nr.82/2012

- februarie/martie 2013: propuneri de amendamente la OUG nr.82/2012, transmise comisiilor de specialitate ale Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.