Comisia Europeană promite o mai bună monitorizare a proiectelor de „auto-reglementare”

  • Posted on: 25 April 2013
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 11.8

În februarie 2013, EDRi a transmis președintelui Comisiei Europene, José-Manuel Barroso, o scrisoare pentru a atrage atenția asupra problemelor aferente modurilor foarte divergente și contradictorii în care Comisia abordează rolul intermediarilor în gestionarea conținutului presupus a fi ilegal și pentru a-și exprima susținerea față de abordarea bazată pe dovezi propusă de comisarul Michel Barnier și Directoratul General pentru Piață Internă.

Scrisoarea a fost motivată de două situații diferite existente la nivelul Comisiei. În primul rând, existența unei multitudini de inițiative de „auto-reglementare” propuse și finanțate de către Comisie, precum „Coaliția pentru un Internet mai sigur pentru copii” – „CEO Coalition to make the Internet a better place for kids” (în domeniul, protecției copiilor, sub coordonarea comisarului Kroes) și „Proiectul Clean IT”  - „Clean IT Project” (în domeniul terorismului, sub coordonarea comisarului Malmström). Aceste inițiative au întotdeauna anumite caracteristici:

  • nu sunt niciodată bazate pe o analiză a unei probleme specifice, ci pe conceptul că „cineva” trebuie să facă „ceva”;
  • deși Comisia finanțează și uneori chiar inițiază și coordonează astfel de proiecte, nu își asumă niciodată responsabilitatea pentru rezultatele lor;
  • deși Comisia nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele proiectelor, nu are nicio ezitare în a solicita implementarea unor măsuri „voluntare”, de către industrie, sub amenințarea unei publicități negative sau a legiferării (sau ambele), în cazul în care dorințele sale nu sunt respectate.

A doua situație este legată de inițiativa „Notificare și acțiune” („Notice and Action”) a Directoratului General pentru Piață Internă al Comisiei Europene. În acest caz, Comisia a ales o abordare opusă. A investit resurse și forță de muncă semnificative în întâlniri bilaterale și multilaterale cu industria Internet, societatea civilă, organizații din domeniul dreptului de autor și organizații pentru protecția copiilor și a organizat o consultare publică (în cadrul căreia s-a primit un număr record de răspunsuri de la cetățeni). Pe baza informațiilor colectate, serviciul responsabil din cadrul Comisiei a ajuns la concluzia că este Comisia cea care trebuie să își asume responsabilitatea pentru problemele identificate și să inițieze o nouă legislație care să ofere mai multă claritate juridică pentru toți actorii, asigurând o protecție adecvată a dreptului fundamental al cetățenilor la libertatea de comunicare.

Deși EDRi nu a văzut propunerea de directivă și nici documentele însoțitoare, a considerat că este util să își exprime susținerea față de abordarea bazată de dovezi propusă de Comisia Europeană și față de aparenta sa disponibilitatea de a-și suma responsabilitatea pentru soluționarea problemelor identificate.

Din păcate, în contextul alegerilor din mai 2014 și a sfârșitului mandatului actualei Comisii la finalul acestui an, există un risc ridicat ca executivul european să nu aibă curajul de a-și pune în aplicare convingerile. În pofida faptului că au fost identificate restricționări ale libertății de comunicare, ce își au originea în legislația europeană existentă, este posibil ca presedintele Barosso să nu se simtă capabil să demonstreze capacitățile de conducere necesare pentru a soluționa această problemă. În locul unei legislații care să soluționeze problema, Comisia va adopta, probabil, soluția „sigură” a unor „recomandări” fără caracter obligatoriu.

Aceasta ar fi o evoluție tristă, în comparație cu speranțele pentru o mai bună protecție a drepturilor omului care au marcat începutul mandatului actualei Comisii. La 3 mai 2010, când a depus jurământul de a „respecta tratatele și Carta”, președintele Barroso a spus că „jurământul de independență și respect pentru Tratatele UE reprezintă mai mult decât un act simbolic. Comisia Europeană este o instituție unică, iar comisarii au afirmat astăzi clar că vor susține toate principiile și valorile prevăzute în Tratate și în Carta Drepturilor Fundamentale”. Într-adevăr.

Viviane Reding, vicepreședintele Comisiei și comisar pentru drepturi fundamentale, a răspuns scrisorii EDRi în numele președintelui Barosso. Concizia răspunsului demonstrează natura controversată a chestiunii vizate la nivelul Comisiei. Deși în momentul de față cel mai probabil rezultat pare a consta într-o îndepărtare a Comisiei de la abordarea bazată pe dovezi, abordarea bazată pe „măsuri voluntare” - îndoielnică din punct de vedere legal și nebazată pe dovezi, este o propunere mult mai riscantă din punct de vedere politic decât era acum câteva luni.

Informații suplimentare:

(Articol de Joe McNamee - EDRi)

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.