10 drepturi şi principii pentru Internet

  • Posted on: 1 April 2011
  • By: Redacția ApTI

Aceste 10 drepturi şi principii care ar trebui să stea la baza guvernanţei Internetului au fost elaborate de către Coaliţia Dinamică pentru Drepturi şi Principii ale Internetului (Internet Rights and Principles Dynamic Coalition – IRP), o reţea deschisă ce reuneşte indivizi şi organizaţii care promovează, prin activitatea lor, respectarea drepturilor omului în mediul online. Principiile îşi au originile în standardele internaţionale privind drepturile omului şi derivă din Carta Principiilor şi Drepturilor Omului pentru Internet, document elaborat de către Coaliţie şi publicat într-o versiune beta.

Internetul oferă oportunităţi fără precedent pentru exercitarea drepturilor omului şi joacă un rol tot mai important în viaţa noastră de zi cu zi. În acest context, este esenţial ca toţi actorii, atât cei publici, cât şi cei privaţi, să respecte şi să proteje drepturile omului pe Internet. De asemenea, trebuie întreprinse acţiuni pentru garantarea faptului că Internetul funcţionează şi evoluează într-o manieră care permite exercitarea şi respectarea drepturilor omului.

În sprijinul realizării acestei viziuni asupra unui Internet care are la bază drepturile omului, au fost definite următoarele 10 drepturi şi principii:

1. Universalitate şi egalitate

Toţi oamenii se nasc liberi şi egali în drepturi şi demnitate; acestea trebuie să fie exercitate, respectate şi protejate în mediul online.

2. Drepturi şi dreptate socială

Internetul este un spaţiu destinat promovării şi protecţiei drepturilor omului, precum şi progresului dreptăţii sociale. Orice persoană are obligaţia de a respecta drepturile tuturor celorlalţi în mediul online.

3. Accesibilitate

Orice persoană are dreptul de a accesa şi utiliza un Internet deschis şi sigur.

4. Exprimare şi asociere

Orice persoană are dreptul de a căuta, primi şi distribui liber informaţii pe Internet, fără cenzură sau alte interferenţe. Orice persoană are dreptul de a se asocia liber, pe şi prin intermediul Internetului, în scopuri sociale, culturale, politice sau în alte scopuri.

5. Viaţa privată şi protecţia datelor cu caracter personal

Orice persoană are dreptul la viaţă privată în mediul online. Aceasta include dreptul de a nu fi obiectul supravegherii, dreptul de a folosi mecanisme de criptare şi dreptul la anonimitate online. Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul de control asupra colectării, reţinerii, prelucrării, utilizării şi publicării acestor date.

6. Viaţă, libertate şi securitate

Drepturile la viaţă, libertate şi securitate trebuie să fie respectate, protejate şi exercitate în mediul online. Aceste drepturi nu trebuie să fie încălcate şi nu trebuie să fie utilizate pentru încălcarea altor drepturi în mediul online.

7.  Diversitate

Diversitatea lingvistică şi culturală trebuie promovată pe Internet, iar inovarea în materie de tehnologie şi politici trebuie încurajată pentru a facilitata pluralitatea de exprimare.

8.  Acces nediscriminatoriu

Orice persoană are dreptul la acces universal şi deschis la conţinutul existent pe Internet, fără să existe prioritizări discriminatorii, filtrare sau control al traficului din raţiuni comerciale, politice sau de altă natură.

9.  Standarde şi reglementare

Arhitectura Internetului, sistemele de comunicare şi formatele datelor şi documentelor trebuie să aibă la bază standarde deschise, care asigură interoperabilitatea deplină, precum şi incluziunea şi egalitatea de şanse pentru toţi.

10. Guvernanţă

Drepturile omului şi dreptatea socială trebuie să reprezinte bazele legale şi normative pentru funcţionarea şi guvernanţa Internetului. Aceste procese trebuie să se realizeze într-o manieră transparentă şi multilaterală, pe baza principiilor deschiderii, participării inclusive şi responsabilităţii.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.